۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

Re:

در اشعار بعضی شاعران کلمات فراتراز معنی خود ظاهر میشوند.ممنون از ارسال شعر زیبایتان.شاعر متعلق به کدامین قرن است؟
 

From: Sepideh Khoshsaliqeh <sepide.khoshsalige@gmail.com>
To: گلها <Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com>
Sent: Friday, February 1, 2013 9:31 PM
Subject:

مرگ جان میدهد از حسرت افسردن ما
گور لب می مکد از چاشنی مردن ما
هر نفسی می کند از دیده ی ما جذب سرشک
خاک گوئی شده افیونی خون خوردن ما
سعی از حد بشد و قطره ی خونی نچکید
پنجه ی عشق خجل گشت از افشردن ما
منشان گرد بر این دل که حرامست حرام
همچو آزردن صید حرم آزردن ما
خو بدین آب و هوا کرده دل ما طالب
مصلحت نیست ز میخانه برون بردن ما
"طالب آملی"
--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر