۱۳۹۲ آذر ۲, شنبه

[لیمو:13588]: FW: Fwd: (¯`·.•-»Persian-Cekaf«-•.·´¯) : قصه اي از اميرالمومنين عليه السلام: قصه اي زيبا و تاثيرگذار:

 

 

From: ramin_200256 [mailto:ramin_200256@yahoo.com]
Sent: Saturday, November 23, 2013 2:06 PM
To: undisclosed recipients:
Subject: Fw: Fwd: (¯`·.•-»Persian-Cekaf«-•.·´¯) : قصه اي از اميرالمومنين عليه السلام: قصه اي زيبا و تاثيرگذار:

 

 

 

hi dears


To:
Sent: Saturday, November 23, 2013 12:55 PM
Subject: Fwd: (¯`·.•-»Persian-Cekaf«-•.·´¯) : قصه اي از اميرالمومنين عليه السلام: قصه اي زيبا و تاثيرگذار:

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قصه ای از اميرالمومنين عليه السلام
قصه ای زيبا و تاثيرگذار.

 

سه برادر نزد امام علی عليه السلام آمدند و گفتند
ميخواهيم اين مرد را که پدرمان را کشته قصاص کنی.
امام علی (ع) به آن مرد فرمودند: چرا او را کشتی؟
آن مرد عرض کرد: من چوپان شتر و بز و ... هستم.
يکی از شترهايم شروع به خوردن درختی از زمين پدر اينها کرد،
 پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد،
و من همان سنگ را برداشتم و با آن به پدرشان ضربه زدم و او مرد.
امام علی عليه السلام فرمودند: بر تو حد را اجرا ميکنم.
 آن مرد گفت: سه روز به من مهلت دهيد.
پدرم مرده و برای من و برادر کوچکم گنجی بجا گذاشته
پس اگر مرا بکشيد آن گنج تباه ميشه،
و به اين ترتيب برادرم هم بعد از من تباه ميشود.
اميرالمومنین (ع) فرمودند: چه کسی ضمانت تو را ميکند؟
مرد به مردم نگاه کرد و گفت اين مرد.
اميرالمومنين (ع) فرمودند: ای اباذر آيا اين مرد را ضمانت ميکنی؟
 ابوذر عرض کرد: بله. اميرالمومنين
فرمود: تو او را نميشناسی و اگر فرار کند حد را بر تو اجرا ميکنم!
ابوذر عرض کرد: من ضمانتش ميکنم يا اميرالمومنين.
آن مرد رفت . و سپری شد روز اول و دوم و سوم ...
و همه مردم نگران اباذر بودند که بر او حد اجرا نشود...
اندکی قبل از اذان مغرب آن مرد آمد.
 و در حاليکه خيلی خسته بود، بين دستان اميرالمومنين قرار گرفت
و عرض کرد: گنج را به برادرم دادم و اکنون زير دستانت هستم
تا بر من حد را جاری کنی. امام علی (ع) فرمودند:

 

چه چيزی باعث شد برگردی درحاليکه ميتوانستی فرار کنی؟

 

آن مرد گفت: ترسيدم که بگويند "وفای به عهد" از بين مردم رفت...

 

اميرالمونين از اباذر سوال کرد: چرا او را ضمانت کردی؟

 

ابوذر گفت: ترسيدم که بگويند "خیر رسانی و خوبی" از بین مردم رفت...

 

اولاد مقتول متأثر شدند و گفتند: ما از او گذشتيم... اميرالمومنين عليه السلام فرمود: چرا؟

 

گفتند: ميترسيم که بگويند "بخشش و گذشت" از بين مردم رفت...

 

و اما من اين پيام را برای شما فرستادم تا نگويند "دعوت به خير" از ميان مردم رفت....

                                                                                                                                               

                                                                   

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر