۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

{تفريح و سرگرمي}, [20634] دوستی با خانمها ؛ حلال مشکلات روحی روانی است


 
This at Stanford!!
آنها این مطلب را در دانشگاه استنفورد تدریس می کنند!!!
In an evening class at Stanford, the last lecture was on the mind-body connection - the relationship between stress and disease. The speaker (head of psychiatry at Stanford) said, among other things, that one of the best things that a man could do for his health is to be married to a woman, whereas for a woman, one of the best things she could do for her health was to nurture her relationships with her girlfriends. At first everyone laughed, but he was serious.
در یک کلاس بعدازظهر در دانشگاه استنفورد، آخرین سخنرانی در مورد ارتباط ذهن و بدن بود، بررسی تأثیر استرس و اضطراب بر بدن انسان.
سخنران جلسه (رییس بخش روانشناسی دانشگاه) در حین صحبت­هایش به این موضوع پرداخت که:
یکی از بهترین کارهایی که یک مرد می تواند برای سلامتی اش انجام دهد، ازدواج کردن با یک زن است!
در حالی که یکی از بهترین کارهایی که یک زن می تواند در این راه انجام دهد، تقویت روابطش با دوستان هم جنس اش است.
همه خندیدند، اما او کاملا جدی بود.
Women connect with each other differently and provide support systems that help each other to deal with stress and difficult life experiences. Physically this quality "girlfriend time" helps us to create more serotonin - a neurotransmitter that helps combat depression and can create a general feeling of well being.
زنان به طرز متفاوتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و یک سیستم حمایتی فراهم می آورند که استرس و دشواری های زندگی را با یکدیگر تقسیم کرده و از شدت آن می کاهند. به لجاظ روانشناختی، این کیفیت که به «وقت گذرانی با دوستان زن» تعبیر می شود، به تولید سروتونین بیشتری در بدن کمک می کند؛ نوعی انتقال دهنده عصبی که با افسردگی مقابله می کند و در بدن احساس سرزندگی و نشاط به وجود می آورد.
Women share feelings whereas men often form relationships around activities. They rarely sit down with a buddy and talk about how they feel about certain things or how their personal lives are going. Jobs? Yes. Sports? Yes. Cars? Yes. Fishing, hunting, golf?
Yes. But their feelings? Rarely.
زنان احساسات شان را با یکدیگر در میان می گذارند، در حالی که مردان اغلب، روابطشان را بر مبنای کار و فعالیتشان شکل می دهند. آنها به ندرت با رفقایشان در مورد اینکه راجع به مسایل جدی و روزمره چه احساسی دارند و یا زندگی خصوصی شان چطور پیش می رود، حرف می زنند.
بله، آنها در مورد کار، ماشین، ماهیگیری، شکار، گلف (و فوتبال!) حرف می زنند، ولی در مورد احساساتشان؟ بعید است!
Women do it all of the time. We share from our souls with our sisters/mothers, and evidently that is very good for our health. He said that spending time with a friend is just as important to our general health as jogging or working out at a gym.
با زنان اما اغلب چنین کاری میسر است. ما از اعماق روحمان با خواهرانمان و مادرانمان، سهیم می شویم و بدیهی است که این برای سلامتی ما مفید است. وقت گذراندن با دوستان به اندازه ورزش، پیاده روی و بدنسازی برای سلامت عمومی بدن اهمیت دارد.
There's a tendency to think that when we are"exercising" we are doing something good for our bodies, but when we are hanging out with friends,we are wasting our time and should be more productively engaged —not true. In fact, he said that failure to create and maintain quality personal relationships with other humans is as dangerous to our physical health as smoking!
تصور می کنیم زمانی را که برای ورزش کردن صرف می کنیم، فعالیت مفیدی برای سلامتی جسممان انجام می دهیم، اما زمانی را که با دوستانمان صرف می کنیم، وقت تلف کردن به حساب می آوریم که می توانستیم آن را به کار مفیدتری اختصاص دهیم؛ مسلما اینطور نیست. در واقع، نداشتن یا از دست دادن روابط صمیمانه با انسان های دیگر، به اندازه سیگارکشیدن و دخانیات، برای سلامتی جسمی شما خطرناک است!
So every time you hang out to schmooze with a gal pal, just pat yourself on the back and congratulate yourself for doing something good for your health! We are indeed very, very lucky. Sooooo… let's toast to our friendship with our girlfriends. Evidently it's very good for our health.
بنابراین هر زمان که شما با یک دوست زن، در مورد چیزهای بی اهمیت و روزمره زندگی حرف می زنید، در واقع بر سر خود، دست نوازش می کشید! و باید به خودتان تبریک بگویید که کار مفیدی در راستای سلامت جسم و روحتان انجام می دهید! ما به راستی بسیار بسیار خوشبختیم!
پس (می نوشیم) به سلامتی دوستی با همه دوستان مؤنث مان! {که واضح است این هم برای سلامتی مفید است! ;) }
Thanks to all the girls in my life who have helped me stay healthy, happy, and feeling very loved.
از همه دخترانی که به زندگی من سلامتی، شادی و عشق هدیه کرده اند، سپاسگزارم. ( این تیکه ش آموزش به آقایون بود ! )
Forward this to all your friends specially your girlfriends – and stay in touch!:
این مطلب را برای همه دوستانتان مخصوصا دوستهای دخترتان بفرستید!
 
 
 
 
 
 --
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر