۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

[Anobanini:517] دریاچه سوها تا آبشار لاتون - 12 تا 15 خردادماه 1394 (3 روزه)دریاچه سوها تا آبشار لاتون و روستای کوته کومه


12 تا 15 خردادماه 1394

( 3 روزه).............................................................


جاذبه های این سفر

دریاچه زیبای سوها
مسیر جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون
آبشار مرتفع لاتون
مسیر جنگلی آبشار لاتون تا روستای کوته کومه


.............................................................*** این برنامه جزء برنامه های دشوار طبیعت گردی و تا حدی ماجراجویانه است ***
.............................................................

.............................................................

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر