۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

[Anobanini:518] تور رفتینگ و فرود رودخانه ارمند - 28 و 29 خردادماه 1394تور رفتینگ و فرود رودخانه ارمند


28 و 29 خردادماه 1394

(2 روزه)

.............

جاذبه های این سفر:

22 کیلومتر قایق سواری در آب های خروشان رودخانه ارمند
هیجان و تفریح ایمن در رودخانه ارمند
فرود معلق 58 متری از پل دوپلان
دیدار از طبیعت زیبای چهارمحال و بختیاری.................................
--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر