۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

ازمرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

پنجشنبه 22 فروردین 1392

پنجشنبه 22 فروردین 1392

ازمرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

   نوشته شده توسط: مهرداد    

 با عرض تسلیت به همه ی هموطنان عزیزبخصوص هموطنان بوشهری، سروده ذیل تقدیم میشه به هم راهان و همدلان و باز ماندگان دل سوخته ی زلزله استان بوشهر

ازمرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

**************************************

از مرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

ازاین همه ویرانه ها درحسرت وآهم هرروزوشب

حجله ها برپا شده در هر کوی و گذر

عکسها درقابها یادگارمی ماند هرروزوشب

ازغم دوریها چه هجرانها باید کشید

چه افسوس ها بر دلها مانده هرروز وشب

چرخ گردون کرده چه  حسرتها به دل

گله ازکی بایدم ازچرخ گردون هر روزوشب؟

رها در دل غمی آشکار جانکاه دارد بسی 

ازاین همه بیداد ازتکراروتکرارهرروزوشب                                             

                                       مهرداد عسکری بهبهانی

                                           92/1/22 (رها)

   نوشته شده توسط: مهرداد    

 با عرض تسلیت به همه ی هموطنان عزیزبخصوص هموطنان بوشهری، سروده ذیل تقدیم میشه به هم راهان و همدلان و باز ماندگان دل سوخته ی زلزله استان بوشهر

ازمرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

**************************************

از مرگ جانسوزت در گدازم هر روز وشب

ازاین همه ویرانه ها درحسرت وآهم هرروزوشب

حجله ها برپا شده در هر کوی و گذر

عکسها درقابها یادگارمی ماند هرروزوشب

ازغم دوریها چه هجرانها باید کشید

چه افسوس ها بر دلها مانده هرروز وشب

چرخ گردون کرده چه  حسرتها به دل

گله ازکی بایدم ازچرخ گردون هر روزوشب؟

رها در دل غمی آشکار جانکاه دارد بسی 

ازاین همه بیداد ازتکراروتکرارهرروزوشب                                             

                                       مهرداد عسکری بهبهانی

                                                92/1/22 (رها)

 __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 8212 (20130410) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر