۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

Re: [لیمو:12925]: تا به حال شده به لحظه هایی برسی که بغض

قابل توجه اعضای گروه در خصوص نحوه  پاسخ این فرد معلوم الحال که در برابر تصویری، بی نهایت ضعیف و خرد و جاهل


2013/5/24 M Aeon <dr.animator@yahoo.com>
عکسای گه نزار ان چوچک

--- On Fri, 5/3/13, Reza R <reza197352@gmail.com> wrote:

From: Reza R <reza197352@gmail.com>
Subject: [لیمو:12809]: تا به حال شده به لحظه هایی برسی که بغض
To:
Date: Friday, May 3, 2013, 3:58 PM

تا به حال شده به لحظه هایی برسی که بغض ، راه گلویت ، راه نفست ، راه زندگیت را بگیرد و نخواهی به شکستنش رضایت دهی ؟

که نخواهی به اشک هایی که موج در موج پشت پنجره پلک هایت منتظر آوار شدنند ، اجازه جاری شدن بدهی ؟

که دلت ، نگاهت ، شانه هایت ، وجودت بلرزند ولی تو مغرورانه سعی کنی به همه نشان بدهی که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است ، که اتفاقی که بتواند تو را از پا دربیاورد ، به زانو دربیاورد نیفتاده استPhoto: ‎تا به حال شده به لحظه هایی برسی که بغض ، راه گلویت ، راه نفست ، راه زندگیت را بگیرد و نخواهی به شکستنش رضایت دهی ؟     که نخواهی به اشک هایی که موج در موج پشت پنجره پلک هایت منتظر آوار شدنند ، اجازه جاری شدن بدهی ؟    که دلت ، نگاهت ، شانه هایت ، وجودت بلرزند ولی تو مغرورانه سعی کنی به همه نشان بدهی که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است  ، که اتفاقی که بتواند تو را از پا دربیاورد ، به زانو دربیاورد نیفتاده است‎


که هنوز نشکسته ای ، که همچنان محکم هستی ، که نیاز به هیچ دلسوزی و لطف و مرحمت رقت انگیزی نداری .

که احتیاج به هیچ دستمال سپیدی برای جمع کردن شفافیت دانه به دانه اشک هایت نیست .

--
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "لیمو »« Lemon" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

--
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "لیمو »« Lemon" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

--
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "لیمو »« Lemon" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر