۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

Re: : چکامه مِه و مَه

هزار رشته از دلم
شبی ستاره می شود
ز هر ستاره ، نقطه ای
به تو اشاره می شود
...
ز چشمک ستاره ها
هزار غنچه می دمد
ز غنچه های رنگ رنگ
هوا بهاره می شود
...
شبی درخت خاطره
هزار شاخه می دهد
پلی میان ما دو تا
ز سنگ خاره می شود
...
تمام انتظار ما
شبی کنار می رود
خدای خوب و مهربان !
گرم نظاره می شود
...
نفس نفس ، قدم قدم
سحر ز راه می رسد
تو می دوی به سوی من
تنم شراره می شود
...
ولی همین که دست ما
به فکر چاره می شود
تمام رشته های من
خراب و پاره می شود

شاعر معاصر آرزو


From: Siamak Badiee <siamak.badiee@yahoo.com>
To: دوستان راديو گلها <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Thursday, 9 May 2013, 12:53:23
Subject: : چکامه مِه و مَه

 
مِه و مَه
 
تنگ است دلم چاره چه سازم بر این رشک
چند گاه که من ، بیهوده ، بی خواب ، دل اندوه
شب را بشمارم که کی ام خور بتابد
شاید که بیاید به من او  رخ بنماید
گاهیست که شیرینی یادش بشود دام
در یاد من او خفته به آرام ،گل اندام
خوابیده به خواب من و من نوش از آن جام
گاهیست که در راهم و او همدم و همراه
با یاد گذشته به دو چشم اشک ، به دم آه
من می گذرم راه و ندانم به چه راهم
از پای فتادم ، نرسیدم  
نه به تو
راه ندیدم
تنگ است دلم ، دل به تو بیتاب ، چه چاره
مِه ، مَه بگرفتست و نه پیداست ستاره
تنگ است دلم ، مژده بگویید بیاید
شاید که ز این خسته ، دمی بند گشاید
شاید ز ره بسته ، رهی تازه بیابد
بر خیرگی تیره پلک ، دست بساید
تا در دم واپس ، نگهم  اوی ببیند
جامم ز می اش ، پر شده ، مستیم فزاید
 
تنگ است دلم ، ابر نباریده به باران
توفانی و تندر ، چه فسون گشت بهاران
تنگ است دلم بر تو و بی تو پر آهم
تنگ است دلم ، رام جهان نیست به کامم
تنگ است دلم ، یخ زده و سخت خزانم
تنگ است دلم ، تنگ ،
مرا این چه جهان است
 
سیامک بدیعی
19-2-92
--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر