۱۳۹۲ مرداد ۲۳, چهارشنبه

[لیمو:13288]: نامه ای به دخترم

نامه ای به دخترم
به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://shia-patogh.blogfa.com/گروه پاتوق بچه شیعه ها را به دوستان خود هم معرفی کنید کافی است به آدرس
shia-patogh@googlegroups.com

مراجعه ویا این که یک ایمیل بدون متن به آدرس

aa.hasanvand@gmail.com

بفرستند
از طریق این گروه هرهفته دو یا سه پیام با محتوای مذهبی برای اعضای گروه
ارسال میگردد

--
در صورت تمایل برای عضویت در گروه به آدرس
shia-patogh@googlegroups.com
مراجعه فرمایید یا یک ایمیل بدون متن به آدرس
aa.hasanvand@gmail.com
بفرستید
---
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "پاتوق بچه شیعه ها" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
an email to shia-patogh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "لیمو »« Lemon" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo دیدن کنید.
برای مشاهدهٔ این بحث و گفتگو در وب، از https://groups.google.com/d/msgid/lymoo/CAEZP1B4C-4SkYiNrvWUY0t3PgmbP75SVD8m_s4%2BAi2_4Skk%2BaA%40mail.gmail.com دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر