۱۳۹۳ تیر ۱۸, چهارشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [23191] Re: {تما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسمها خوردی

ما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم

God is with us, we took the dispute and ate Qsmha

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم،سهممان کم نشود
ما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم
ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم
ما حقیقت هارا، زیر پا له کردیم
…و چقدرحظ بردیم، که زرنگی کردیم
روی هرحادثه ای، حرفی از مهر زدیم
از تو من میپرسم ، ما که راگول زدیم؟؟؟

We had to wander trance, Sbhman be night
We had ravishment Greed, not low S·hmman
God is with us, we took the dispute and ate Qsmha
We got too bad, too bad we said
We dispose of fact, we were crushed underfoot
Chqdrhz did ... and that was smart
The Hrhadsh a letter of October we've
I ask of you, we've Ragvl?

 2013-03-09 9:22 GMT+03:30 saba <awa.eng@gmail.com>:


---------- Forwarded message ----------
From: hajar mohamadi <mohamadi_61@yahoo.com>
Date: 2013/3/8
Subject: Fw: خیلی خیلی مهم
To: "awa.eng@gmail.com" <awa.eng@gmail.com>----- Forwarded Message -----
From: parvaneh merati <parvanehmerati@yahoo.com>
To:
Sent: Tuesday, March 5, 2013 2:14 PM
Subject: خیلی خیلی مهم 
 
 

**** همه دوستان به اشتراک بگذارید *****
*********************************
خیلی خیلی مهم هرچه زودتر برای دوستان خودتان به‌‌‌ اشتراک بگذارید تا کلاه سرشان نرود خبرگزاری‌ها اعلام کردندکه اسکناسهای جدید ده هزارتومانی تقلبی درسطح وسیعی در کشور توضیع شده و تنها راه تشخیص تقلبی بودن آنها **شماره سریال** آنهاست
که در زیر نور معمولی** سبز رنگ** هستند در صورتی که اسکناسهای غیرتقلبی در زیر نور معمولی قرمز رنگ هستند دقت کنید و دوستان خود را نیز فورا مطلع کنید
 


--
--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد، روي خط پايين كليك كنند تا براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
اين ايميل بدليل عضويت شما در گروه تفريح و سرگرمي است.
ايميل گروه اين است. taf_sar@googlegroups.com
اگر از دست ما ناراحت هستيد و نمي خواهيد مطالب ما بدست شما برسد پس خط پايين را كليك كنيد.
taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر