۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

[Anobanini:444] دوره آموزشی - عکاسی پایه - 14 تا 16 مردادماه 1393


دوره آموزشی - عکاسی پایه
14-16 مردادماه

سرفصل های دوره

شناخت دوربین و اجزا آن
نحوه ثبت تصاویر در دوربین های دیجیتال
بررسی حالت های مختلف عکاسی در دوربین
آشنایی با کنترل کننده های نور
مبانی نورسنجی
نورسنجی و تقدم شاتر
نورسنجی و تقدم دیافراگم
و...


در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از آدرس زیر استفاده کنید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4749

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر