۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

AGAR FACEBOOKI HASTID BEKHANIDاگر عضو فیس بوک هستید لطفاً بخوانید

با سلام دوست من
شما را دعوت میکنم به تماشای صفحه عکسی که در فیس بوک ایجاد کردم
امیدوارم از عکسهاش خوشتون بیاد
و اگر تمایل داشتید صفحه مارو هم لایک کنید که واقعاً لطف بزرگی انجام داده اید:
www.facebook.com/pages/Picten/137091339773480

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "حميد گودرزي" group.
To post to this group, send email to hamidgoodarzi2006@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to hamidgoodarzi2006+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/hamidgoodarzi2006?hl=en.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر