۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

RE: [لیمو:11933] آخرین یادگاری من برای شما فیلم سوپر مادر آقای شادمهر است خدانگهدار

واقعا تو مشكل داري من برات متاسفم

-----Original Message-----
From: lymoo@googlegroups.com [mailto:lymoo@googlegroups.com] On Behalf Of عزيز اللاه پژوهنده نجفآبادي
Sent: Saturday, November 10, 2012 6:18 AM
To: گروه کسکش ها
Subject: [لیمو:11927] آخرین یادگاری من برای شما فیلم سوپر مادر آقای شادمهر است خدانگهدار--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<= دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو »« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر