۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

Fw: دونوازی ویولن و تمبک (بهرنگ آزاده و محمد صفاریه) در مراسم استاد تجویدی در سمنان

هجدهم آبان 1391


----- Forwarded Message -----
From: ali sohrabi <ali_sohrabi_1363@yahoo.com>
To:
Sent: Friday, November 16, 2012 6:34 PM
Subject: دونوازی ویولن و تمبک (بهرنگ آزاده و محمد صفاریه) در مراسم استاد تجویدی در سمنانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر