۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه

[Anobanini:388] تور غار آبی دانیال - جمعه 29 شهریورماه 1392
برنامه یک روزه غارنوردی

***غار آبی دانیال***


لذت سکوت غار و غارنوردی را در غار آبی دانیال تجربه کنید.

هيجان بازدید از غار آبی دانیال ،پيمايش مسير اصلي غار در داخل آب

جمعه 29 شهریور 1392
یک روزه
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر