۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

Re: طوطی _ الههFrom: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
To: hamid zagrous <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, September 3, 2013 8:13 AM
Subject: طوطی _ الهه

طوطی
...
آهنگ:جواد لشکری   بیات ترک   ترانه سرا:؟  خواننده:الهه
.....
توای طوطی سخن گوی من،بیا سوی من بیا سوی من
یکدم به شوق وشادی،دوری ازاین قفس کن
دل را زدام محنت،آسوده یک نفس کن
تو نازو کرشمه بس کن
تونازوکرشمه بس کن
من آن طوطی خموشم،که دارم به لب سخن ها،نوایی به لب نیارم چومرغی که مانده تنها
با اینکه زاستاد زمانه ،صد گونه سخن مانده بیادم
غیرازسخن عشق ومحبت
هرگزنکند خرم وشادم
چه خوش آنکه پرزنم یک نفس
شوم لحظه ای    رها    زین قفس
جولان دهم چو شاهین دراوج آسمان ها
آنجا روم که نبود ازرنج وغم نشان ها
که ایمن شوم ازآن ها
که ایمن شوم
ازآنها
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر