۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

Fw: سپاس ازدوستان شركت كننده درگردهمائيFrom: Ali Ebrahimi <lebrahimi106@gmail.com>
To: friends-of-radio-golha <Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com>
Sent: Thursday, September 19, 2013 6:56 AM
Subject: سپاس ازدوستان شركت كننده درگردهمائي

بادرودبيكران خدمت دوستان گراميم
اميدوارم همچون گذشته شادوتندرست باشين
بالاخره گردهمائي شيرازباحضور18تن ازدوستان گرامي برگزارشدوچهره هاي بيشتري باهم آشناگرديدباشداين گردهمائيهادرآينده انسجام ووحدت وهمدلي بيشتري رابه همراه داشته باشدوهمانند....قطره قطره جمع گرددوانگهي درياشود شاهدشكوفائي بيشتري درايران باشيم قدرداني ميكنم ازسركارخانوم سالاري وزارع ازشيراز-آقايان اسدزاده.مهرجو.نيرومندوبرادرگراميشان وآقايان غريبشاهي وپرندازكرمان.آقاي آذرافزاازاصفهان.آقاي معصومي ازتهران ودوست عزيزمان ازشمال كه نامشان رافراموش كردم وگروه موسيقي سنتي آقاي جعفري كه گردهمائيمان راباشكوهتركردند تشكروقدرداني مينمايم ازدوستاني هم كه قبلا" اعلام آمادگي كردندوبنابه دلائلي نتوانستن درجمع ماشركت كنندخصوصا" سركارخانوم نسيم شيرازي كه تلفني سلام خودرابه بنده گفتندوديشب سلامشان خدمت دوستان تقديم گرديدتشكروقدرداني مينمايم
اميدوارم اين گردهمائيها بتوانددرترويج موسيقي اصيل وسنتي كشورمان اثربخش باشد
باسپاس ازتمام دوستان
ارادتمندهميشگي شما/ابراهيمي
--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر