۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

[Anobanini:390] برنامه کمپینگ دریاچه زیبای چورت و دریاچه الندان - 11 و 12 مهرماه 1392
برنامه کمپینگ در کنار دریاچه زیبای چورت و دریاچه الندان

آغاز پاییز را در منطقه ای بکر به نظاره می نشینیم
پیاده روی در دل جنگل
دیدن مناظر جنگل


11-12 مهر ماه 1392
2 روزه


اطلاعات بیشتر و ثبت نام:


--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر