۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه

{تفريح و سرگرمي}, [21167] اصطلاحات چت
هم اکنون قصد داریم تا حدود 100 اصطلاح مفید در هنگام چت را که جمع آوری
کرده ایم به شما معرفی کنیم. این اصطلاحات میتواند در هنگام چت کردن
علاوه بر حرفه ای نشان دادن شدن شما سرعت تایپ کردنتان را نیز بالا ببرد.DC مخفف: Disconnect به معنای: قطع ارتباط با اینترنت
C مخفف: See به معنای: دیدن، می بینمت
U R مخفف: Your به معنای: برای شما
2 مخفف: Too به معنای: همچنین
4 مخفف: For به معنای: برای
BRB مخفف: Be Right Back به معنای: زود برمی گردم
H&K مخفف: Hug And Kiss به معنای: در آغوش گرفتن و بوسیدن
IOU مخفف: I Owe You به معنای: من به شما مدیونم
ATB مخفف: All The Best به معنای: همه چیز عالی است
DL مخفف: Download به معنای: دانلود، بارگذاری
GG مخفف: Good Game به معنای: بازی خوبیه
GJ مخفف: Good Job به معنای: کار خوبیه
GL مخفف: Good Luck به معنای: موفق باشید، خوشبخت باشید
YW مخفف: You're Welcome به معنای: خواهش میکنم، قابلی نداشت
WB مخفف: welcome back به معنای: خوش آمدی
K مخفف: Okay به معنای: خوبه ، باشه ، قبوله
LTR مخفف: Later به معنای: بعدأ
SRY مخفف: Sorry به معنای: متأسفم، پوزش میخواهم
BBS مخفف: Be Back Soon به معنای: زود بازمیگردم
BBL مخفف: Be Back Later به معنای: بعدأ بازمیگردم
VIP مخفف: Very Imprtant Person به معنای: آدم خیلی مهم، آدم متشخص
OTNS مخفف: Long Time No See به معنای: خیلی وقته ندیدمت
MSG مخفف: Message به معنای: پیام
W مخفف: With به معنای: با
W8 مخفف: Wait به معنای: صبر کنید
WO مخفف: Without به معنای: بدون چیزی
KIT مخفف: Keep In Touch به معنای: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کن
F2F مخفف: Face To Face به معنای: رو در رو
HT مخفف: Hi There به معنای: سلام
?HRU مخفف: How Are You به معنای: حالت چطور است؟
POOF مخفف: Has Left The Chat به معنای: چت را ترک کرده
AFAIK مخفف: As For As I Know به معنای: تا آنجایی که من می دانم
ASAP مخفف: As Soon As Possible به معنای: به زودی، در زودترین زمان ممکن
OMG مخفف: Oh My GOD به معنای: آه خدای من!
BTW مخفف: By The Way به معنای: راستی
JK مخفف: Just Kidding به معنای: شوخی می کنم
EG مخفف: Evil Grin به معنای: خنده شیطانی
BEG مخفف: Big Evil Grin به معنای: خنده شدید شیطانی
L مخفف: Laugh به معنای: خنده
LOL مخفف: Laugh Out Load به معنای: خندیدن با صدای بلند
S مخفف: Smile به معنای: لبخند
ROFL مخفف: Rolling On Floor Laughing به معنای: از خنده روی زمین غلطیدن
FC مخفف: Fingers Crossed به معنای: دعا کردن
WBS مخفف: Write Back Soon به معنای: زود پاسخ را بنویس
DWB مخفف: Dont Write Back به معنای: پاسخ را ننویس
LTNS مخفف: Long Time No See به معنای: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمت
BRB مخفف: Be Right Back به معنای: الأن بازمیگردم
GL مخفف: Good Luck به معنای: موفق باشی
TTFN مخفف: Ta Ta For Now به معنای: فعلأ خداحافظ
BBN مخفف: Bye Bye Noe به معنای: خداحافظ
B مخفف: Born به معنای: متولد
Xmas مخفف: Christmas به معنای: کریسمس
PA مخفف: Per Annum به معنای: هر ساله
TU یا TQ یا TY مخفف: Thank You به معنای: متشکرم
K2UL8R مخفف: Talk To You Later به معنای: بعدا به تو می گویم
LULAB مخفف: Love You Like Brother به معنای: تو را مانند یک برادر دوست دارم
LULAS مخفف: Love You Like Sister به معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارم
LTM مخفف: Laugh To My Self به معنای: به خودم میخندم
?M or F مخفف: Male Or Female به معنای: آقا هستید یا خانم؟
THX یا TNX مخفف: Thanks به معنای: ممنونم
NP مخفف: No Problem به معنای: مشکلی نیست، خواهش میکنم
B4N یا BFN مخفف: Bye For Now به معنای: فعلأ خداحافظ
A/S/L مخفف: Age/Sex/Location به معنای: سن/جنسیت/محل زندگی
CUL مخفف: See You Later به معنای: بعدأ میبینمت
CU مخفف: See You به معنای: میبینمت
EOM مخفف: End Of Message به معنای: انتهای پیام
MER30 به معنای: مرسی
ILU یا ILY مخفف: I Love You به معنای: دوستت دارم
IC مخفف: I See به معنای: فهمیدم
?U مخفف: You به معنای: شما؟
PLZ مخفف: Please به معنای: لطفأ
R مخفف: Are به معنای: هستید
@sa به معنای: ساعت
M مخفف: Male به معنای: آقا
F مخفف: Female به معنای: خانم
ME2 مخفف: Me Too به معنای: منم همینطور!
GF مخفف: Girl Friend به معنای: دوست دختر
BF مخفف: Boy Friend به معنای: دوست پسر
OTOH مخفف: On The Other Hand به معنای: از طرف دیگر
EMSG مخفف: Email Message به معنای: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان)
IAE مخفف: In Any Event به معنای: در هر صورت
OIC مخفف: Oh I See به معنای: آه فهمیدم!
LYF مخفف: Love You Forever به معنای: برای همیشه دوستت دارم
IMO مخفف: In My Oponion به معنای: به نظر من
FYI مخفف: For Your Information به معنای: جهت اطلاع تو
PM مخفف: Private Message به معنای: پیغام خصوصی
KOC مخفف: Kiss On Cheek به معنای: بوسه بر گونه
K مخفف: Kiss به معنای: بوسه
H مخفف: Hug به معنای: در آغوش گرفتن
BB مخفف: Be Back به معنای: بازمیگردم
TOY مخفف: Thinking Of You به معنای: به فکر تو هستم
TNT مخفف: Till Next Time به معنای: تا دفعه بعد
SYS مخفف: See You Soon به معنای: به زودی می بینمت
S مخفف: Soon به معنای: به زودی
GFN مخفف: Gone For Now به معنای: فعلأ می روم
GTSY مخفف: Glad To See You به معنای: از دیدنت خوشحال شدم
Nice 2 C U مخفف: Nice To See You به معنای: از دیدنت خوشحال شدم
AFK مخفف: Away From Keyboard به معنای: دور از صفحه کلید هستم  سطح
ترفند: مبتدی  در صورت داشتن سوال و یا مشکل پیرامون این ترفند ،
میتوانید آن را در انجمنهای تخصصی ترفندستان مطرح کنید.

-
saman homan

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر