۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
To: Abbas Hosein Zadeh <hoseinzadeh.abbas@gmail.com>, Abbas Hoseinzadeh <hoseinzadeh.abbas34@yahoo.com>, "h7.samavati@yahoo.com" <h7.samavati@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
To: mr_0028 <mr_0028@yahoo.com>
Forwarded conversation

Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
------------------------

From: hossein abdolvand <hossein.abdolvand@gmail.com>
Date: 2013/12/5
To:
 
 تک خوانی مهديه محمد خاني
 
"مهديه محمدخاني" متولد سال 1365 تهران و فارغ التحصيل مهندسي معماري است. وي فراگيري موسيقي را با سازهاي دف و پيانو آغاز کرد و از سال 1387 شيوه‌ي آوازي استاد شجريان را از غلامرضا رضايي مي‌آموزد. بعد از ۳۵ سال ممنوعيت تک‌خواني بانوان در ايران در مراسم خانه فرهنگ ايران و با حضور وزير فرهنگ کشور، گروه ماه با تک‌خواني خانم مهديه محمدخاني تابوي ۳۵ ساله را شکست.--
 
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: "h7.samavati@yahoo.com" <h7.samavati@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: Abbas Hosein Zadeh <hoseinzadeh.abbas@gmail.com>, Abbas Hoseinzadeh <hoseinzadeh.abbas34@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>, mr_0028 <mr_0028@yahoo.com>
Forwarded conversation

Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
------------------------

From: hossein abdolvand <hossein.abdolvand@gmail.com>
Date: 2013/12/5
To:
 
 تک خوانی مهديه محمد خاني
 
"مهديه محمدخاني" متولد سال 1365 تهران و فارغ التحصيل مهندسي معماري است. وي فراگيري موسيقي را با سازهاي دف و پيانو آغاز کرد و از سال 1387 شيوه‌ي آوازي استاد شجريان را از غلامرضا رضايي مي‌آموزد. بعد از ۳۵ سال ممنوعيت تک‌خواني بانوان در ايران در مراسم خانه فرهنگ ايران و با حضور وزير فرهنگ کشور، گروه ماه با تک‌خواني خانم مهديه محمدخاني تابوي ۳۵ ساله را شکست.--
 
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: "h7.samavati@yahoo.com" <h7.samavati@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: Abbas Hosein Zadeh <hoseinzadeh.abbas@gmail.com>, Abbas Hoseinzadeh <hoseinzadeh.abbas34@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: masoud Bahrani <masoudbahrani@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>, mr_0028 <mr_0028@yahoo.com>


---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني
To: Abbas Hosein Zadeh <hoseinzadeh.abbas@gmail.com>, Abbas Hoseinzadeh <hoseinzadeh.abbas34@yahoo.com>
----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: afsaneh rajabi <afs.rajabi@gmail.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: Fri, Dec 6, 2013 at 9:57 PM
To: vahab94@gmail.com


Delivery to the following recipient failed permanently:

     afs.rajabi@gmail.com

Technical details of permanent failure:
The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596

----- Original message -----

Return-Path: <vahab94@gmail.com>
Received-SPF: pass (google.com: domain of vahab94@gmail.com designates 10.50.154.102 as permitted sender) client-ip=10.50.154.102
Authentication-Results: mr.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of vahab94@gmail.com designates 10.50.154.102 as permitted sender) smtp.mail=vahab94@gmail.com;
       dkim=pass header.i=@gmail.com
X-Received: from mr.google.com ([10.50.154.102])
        by 10.50.154.102 with SMTP id vn6mr2925618igb.1.1386395825254 (num_hops = 1);
        Fri, 06 Dec 2013 21:57:05 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20120113;
        h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to
         :content-type;
        bh=JFGKDZUsXEnMzbOKpDAMArsxzTVG7lcG2YDRfxztrwg=;
        b=sOz1RdRXPxAuT1KNvb17U7+H/wIla2g3pQHyAcVg2ngTpk09G76rOxOt3+lb/Dd+fX
         ZkD2anEQCJwDiigH4KE9hEN472PovJFwhc9YnbDx2evqrmX4g5bHH27aNmDUNBgXTsfZ
         HVE33lyTwvWxNhODHMXcQVBYKy8AtN+AP7cTS0QsVAffUirpJpX5t+QgqnmaNNUmO/rF
         1QHwUpsQov1eqvZbq1Y/PB9mM0JsAMHLPea5OA9B/MOvVAcsDV9DgOUzqpSRQdInb0mX
         RkgzO2fn48beHtbSRbqCLham6GixvjRl2wnlriee+hFft9omV6ALBPBZDlhpNRrPSoiv
         G/wg==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.50.154.102 with SMTP id vn6mr2925618igb.1.1386395825248;
 Fri, 06 Dec 2013 21:57:05 -0800 (PST)
Received: by 10.43.94.133 with HTTP; Fri, 6 Dec 2013 21:57:05 -0800 (PST)
In-Reply-To: <CADVeFOGTVgtijaMwm9HHtm7SScN4eotC4p6HioMkcQuxKrs82Q@mail.gmail.com>
References: <CAPcki8ckUa3QqrKsQuD0xGWTGkr_3nJQ00v7AFPjwADKopz6dg@mail.gmail.com>
        <CAEOhED_2s0S8U1Y4v2jncqJy0eqDK_Zp-8tU2eVVNrr=b5RONw@mail.gmail.com>
        <CAF0H7c+v_YWAAbRQzk_E_m9yj6F3Vp8WqHQp42gFJqXCwECnNg@mail.gmail.com>
        <CAF0H7cJ84uO8f7iQpHHsKp0N5uDYJxnCeUgFr8cVi0+Tbm3f3A@mail.gmail.com>
        <COL131-W1120F30547A33E5F53C56995EB0@phx.gbl>
        <1385952013.12180.YahooMailNeo@web163503.mail.gq1.yahoo.com>
        <1385952068.18170.YahooMailNeo@web163501.mail.gq1.yahoo.com>
        <CAB6ACmd-u1XySmiGS-6MvLoHcET3ai4As4frTYr-kKnyh=VWXg@mail.gmail.com>
        <CADVeFOG_YgxfuGz3FiC-jMGY5xUdv7i8WWkx5VNuhMmgmwWv5A@mail.gmail.com>
        <CADVeFOFeBBoYnmmSPWMaTqB9uyS3pjQEGPwnttVC86JyMUD6tw@mail.gmail.com>
        <CADVeFOHQJdW7DnDwcTQC619Q8kufC5u5weGLa2AsK4i4r3voJw@mail.gmail.com>
        <CADVeFOGTVgtijaMwm9HHtm7SScN4eotC4p6HioMkcQuxKrs82Q@mail.gmail.com>
Date: Fri, 6 Dec 2013 21:57:05 -0800
Message-ID: <CADVeFOE2RWxp38c1hv5SP2QXL_0Tc35JWLAfydKt09RzzV2vtw@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?B?RndkOiBGdzog2KraqSDYrtmI2KfZhtuMINmF2YfYr9mK2Ycg2YXYrdmF2K8g2K7Yp9mG?=
        =?UTF-8?B?2Yo=?=
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
To: afsaneh rajabi <afs.rajabi@gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7bd7581eae9f3404eceb6e45
                                     *"مهديه محمدخاني" متولد سال 1365 تهران

و فارغ التحصيل مهندسي معماري است. وي فراگيري موسيقي را با سازهاي دف و پيانو
آغاز کرد و از سال 1387 شيوه‌ي آوازي استاد شجريان را از غلامرضا رضايي
مي‌آموزد. **بعد از ۳۵ سال ممنوعيت تک‌خواني بانوان در ايران در مراسم خانه

فرهنگ ايران و با حضور وزير فرهنگ کشور، گروه ماه با تک‌خواني خانم مهديه
محمدخاني تابوي ۳۵ ساله را شکست.*
 --

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups

----- Message truncated -----


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: Nasrin Kavosi <kavosi@gmail.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: "M.R Aghdaie" <maghdaie@aeoi.org.ir>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
To: "sbiuckb@yahoo.coshvahab94" <shvahab94@yahoo.com>
---------- Forwarded message ----------
From: vahab shirvani <vahab94@gmail.com>
Date: 2013/12/6
Subject: Fwd: Fw: تک خوانی مهديه محمد خاني


--
 
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر