۱۳۹۱ آذر ۱۸, شنبه

Fw: شعری از هری معیری برگ سبزی تحفه درویش به همه دوستان رادیو گلها


درود بر شما 
انتخاب بسیارزیباودلنشینی بود
سپاس
----- Forwarded Message -----
From: mehran <d.mehran19@yahoo.com>
To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com
Sent: Friday, December 7, 2012 10:19 PM
Subject: شعری از هری معیری برگ سبزی تحفه درویش به همه دوستان رادیو گلها

شعله سرکش         
لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد           شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
 سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند           روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
 بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم           لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
 در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت           با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
 از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید           اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود           هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی          از تو و دیوانگی های توام آمد بیادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر