۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

Re: خواننده اثر فوق خانم حمیرا میباشند

دوستان عزیز سلام ، این اولین شاهکار استاد یاحقی یست برای خانوم مهستی قبل از آشنائی با خانوم حمیرا . ارادتمند پرویز کاراندیش

2012/12/26 Siamak Karimi <aftabesharghi_2005@yahoo.com>


Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Siamak Karimi <aftabesharghi_2005@yahoo.com>
Date: December 27, 2012 6:23:41 AM GMT+03:30
To: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
Subject: Re: خواننده اثر فوق خانم حمیرا میباشند

جناب شجاع الدینی عزیز
درپایان تمام مطالب خود از دوکلمه مهر و احترام استفاده میکنید اما روح این دو کلمه را در تذکر شما نیافتم.به امید احترام ومهر.لیکن اینجانب دلسوخته موسیقی ومست باده توفیقم.به یمن همنشینی با بزرگان ،روزی بزرگی  از نظر مرحمت مجموعه ای از اهنگهای زندهیاد یاحقی را به بنده عنایت فرمودند.از سر ارادت وشوق بارها مجموعه را که به حق وزین است به گوش سر وسر شنیده ام در ثانی گوینده متن خواننده تصنیف را خانم حمیرا معرفی مینماید.اینک به کمال یقین میگویم که ان کمان سرکش ازان یاحقی وکلام جانسوز ازان خانم حمیراست.خاک پای اهل هنر سیامک کریمی

Sent from my iPhone

On Dec 23, 2012, at 2:05 AM, Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com> wrote:

دوست عزیز با اطرافیان مطلع خودتان مشورت کنید تا  متوجه تفاوت صدای خانم حمیرا با زنده یاد مهستی شوید
با آرزوی موفقیت  شجاع الدینی


From: Siamak Karimi <aftabesharghi_2005@yahoo.com>
To: "Sent from my iPhone Begin forwarded message: From: Hamid shojaadini Date: December 22, 2012 1:49:43 AM GMT+03:30 To: hamid zagrous Subject: بی خبر ماندی زحالم _ مهستی Reply-To: shojaadini@yahoo.com بی خبر ماندی زحالم (همنفسم کو؟) .... ملودی:پرویز یاحقی شعر:بیژن ترقی دستگاه چهارگاه خواننده مهستی تنظیم:جواد معروفی ..... آنکه دلم را برده خدایا زندگیم را کرده تبه کو؟ همنفسم کو؟ آنکه نگاهش روزمن ازغم کرده سیه کو؟ ..... بی خبر ماندی زحالم ز آنچه آمد بر سر میز عشق تو آخر به طوفان میدهد خاکستر من شعله عشق تو ازا اطرافیان  بس در دلم والا گرفته سینه مالامال آتش غم وجودم را گرفته هر زمان آید به یادم دیده مست تو گریم از بخت بد خود نالم از دست تو .... رخت!سحر نو دمیده من فروغ رخت! نور دیده من برخیز و بیا ای امید دلم شام من سپری کن تویی که به دل نقش غم زده ای چو غنچه گره بر دلم زده ای برخسته دلان چون نسیم سحریک نفس گذری کن هر کجا گذری زیر پا نظری کن ..... با مهر و احترام حمید شجاع الدینی" <shojaadini@yahoo.com>
Sent: Sunday, December 23, 2012 1:04 AM
Subject: خواننده اثر فوق خانم حمیرا میباشندSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
Date: December 22, 2012 1:49:43 AM GMT+03:30
To: hamid zagrous <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Subject: بی خبر ماندی زحالم _ مهستی
Reply-To: shojaadini@yahoo.com

بی خبر ماندی زحالم
(همنفسم کو؟)
....
ملودی:پرویز یاحقی  شعر:بیژن ترقی  دستگاه چهارگاه  خواننده مهستی
تنظیم:جواد معروفی
.....
آنکه دلم را برده خدایا زندگیم را کرده تبه کو؟
همنفسم کو؟ آنکه نگاهش روزمن ازغم کرده سیه کو؟
.....
بی خبر ماندی زحالم ز آنچه آمد بر سر من
عشق تو آخر به طوفان میدهد خاکستر من
شعله عشق تو از بس در دلم والا گرفته
سینه مالامال آتش غم وجودم را گرفته
هر زمان آید به یادم دیده مست تو
گریم از بخت بد خود نالم از دست تو
....
رخت!سحر نو دمیده من
فروغ رخت! نور دیده من
برخیز و بیا ای امید دلم شام من سپری کن
تویی که به دل نقش غم زده ای
چو غنچه گره بر دلم زده ای
برخسته دلان چون نسیم سحریک نفس گذری کن
هر کجا گذری زیر پا نظری کن
.....
با مهر و احترام
حمید شجاع الدینی
<Bikhabar Mandi Ze Halam_Mahasti.mp3>هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر