۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

{تفريح و سرگرمي}, [21055] PICTURES ( A Century ago )
از صداي گذر آب چنان ميفهمم تندتر از آب روان عمر گران ميگذرد زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست


American Cities a Century ago
                         http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-8-940x727.jpg

                                                                                    Woodward Avenue, Detroit, Michigan, in 1917.

 
  
             http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-1-940x733.jpg
                                                                                                Atlantic City, 1910.
            http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-2-940x737.jpg
                                                                        The main street of Memphis, north of Avenue Gayoso, 1910.
            http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-3-940x747.jpg
Station "Louisville-Nashville," Florida ,in 1910.
 

            http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-4-940x728.jpg
                                                Forsyth Street, Jacksonville,Florida, in 1910.Love those cars.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-5-940x716.jpg
                                                                                    
 
The beach in Atlantic City, 1915. 
(Doesn't the Picture look very odd - the bathing dress & the formal suits too ) 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-6-940x1124.jpg
                        Grant Avenue after an earthquake in San Francisco in 1906.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-7-940x748.jpg
                                                        Carts for transporting dairy Thompson , Washington , 1927.  How in the world
 did the dairy get those horses so evenly lined up.
Notice the parallel parking of the horse carts!! -             http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-34-940x688.jpg
 
Washington, DC, 1914.
Not so thoughty having those horses run on a railroad tracks.
(thoughty? Must have been a popular word back in the day)

        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-9-940x742.jpg
                                        Cadillac Square, Detroit , Michigan, 1916.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-10-940x665.jpg
        Ninth Street, Washington DC, 1915.
 
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-11-940x1175.jpg
 
 
            http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-12-940x747.jpg
Corner of Fifth Avenue and 42nd Street , New York , 1910.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-13-940x735.jpg
                                                Broad Street north of Spruce Street , Philadelphia ,1905.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-14-940x652.jpg
                                                     
 
View of Manhattan Bridge from Brooklyn in 1909.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-15-940x686.jpg
Fire at 55th Street , New York , 1914.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-16-940x702.jpg
                                                                                       
 
Fifth Avenue, New York , 1913.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-17-940x712.jpg
Wabash Avenue, Chicago , 1907.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-18-940x750.jpg
                                                            The New York Public Library, New York , 1915.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-19-940x724.jpg
                        Wall Street, New York ,1911.
The 2 sidewalks together are as wide as the street in this pic.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-20-940x670.jpg
Fifth Avenue, New York , 1913.
Look at those top hats!
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-21-940x1035.jpg
Manhattan, 1907.
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-22-940x671.jpg
                                The northern part of Fifth Avenue , New York, 1913.
 Looks like any street in Mumbai!! -
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-23-940x893.jpg
City Hall in New York .
 
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-24-940x757.jpg
Dexter  Avenue and the Capitol, Montgomery , Alabama , in 1906.
 
        http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-25-940x1208.jpg
Valnut  Street, Cincinnati ,Ohio, 1910 (that's Walnut Street )
 
            http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-26-940x667.jpg                                                                                                Washington, DC, 1913.
      http://d12tusb9bq3y6m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/amerikanskie-goroda-retro-27-940x1185.jpg
   
 
Broadway and the building of "The Times," New York , 1915.--
Comments and opinions are welcome:  alizrea@gmail.com

"The Future Belongs To Those Who Believe In The Beauty Of Their Dreams"

Regards,  Alireza ♥♥♥
 
 
 

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر