۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

Re: اجرای خصوصی اساتید موسیقی - 48


متاسفانه دانلود نمیشه لطفا چاره ای بیندیشید


From: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
To: hamid zagrous <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Monday, 2 December 2013, 20:22
Subject: اجرای خصوصی اساتید موسیقی - 48

اجرای خصوصی اساتید موسیقی ایران
(48)
...
بدیعی    توکل
...
مدت 27
...
...
با مهر و احترام
--
 
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر