۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

[Anobanini:422] بازديد از پديده هاي ژئوتوريسمي ترکمن صحرا - 4 تا 5 اردیبهشت 1393بازديد از ميراث فرهنگی ژئوتوريسمی تركمن صحرا
(دو‌ و نیم روزه)


بازديد از برج گنبد قابوس ثبت شده در ميراث جهاني يونسكو
تماشای تالابهاي بين المللی زيبای استان گلستان

درك گل فشان و نحوه تشكيل آنها
اقامت در اوی(آلاچیق ترکمنی)
خريد از بازار محلی و مرزی
بازديد از معدن لوماشل
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4578
--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر