۱۳۹۳ اردیبهشت ۷, یکشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [22500] یه ذره خنده

ممنون از لبخند صبحگاهي كه به لب ما اوردي

Sent from my iPhone

On 28 Apr 2014, at 07:34, "rira.2012" <rira.2012@gmail.com> wrote:

گوشی دوستم و گرفتم از تو دفتر تلفنش یه شماره در بیارم

..

به معنای واقعی خاک تو اون سرت با این دفتر تلفنت

اباس

اون یکی اسخر

فرآد

ممود

ناسر

هامد

رزا

موسا

جوات

ممد(تويز روقنى)

رمض كارد يارانه

نقى (خت سابتش)

نقى (خت ايرانسلش)
........


ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺧﺪﺭ ﺑﺎﺱ ﺟﻠﻮ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺩﻭﺱﭘﺴﺮﺵﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺭﻧـــﮕﺎﯼ ﺷــــــــــﺎﺩ ﺑـــﭙﻮﺷﻪ

ﺑﺎﺱ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺷﺮ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺷﯿﻄﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﮐﻮﻟﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻩ ،

ﮐــــِــﺮﻡ ﺑﺮﯾﺰﻩﻫﯽ ﺑﺨﻨﺪﻩﻧﻪ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺚِ ﺟﻮﺟﻪ ۱ ﺭﻭﺯﻩﻏﻤﺒﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ

ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﺎﺯﯼﮐﻨﻪ ﺷﺮﻃﯽ((:

ﺗﻮﻟﺪﺕ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯿﮏ ﻭ ﺑﮑﻮﺑﻪ ﺗﻮﺻﻮﺭﺗﺖ ﻫﺮ ﻫﺮ ﺑﺨﻨﺪﻩ

ﺣﺮﺻﺘﻮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺍﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﺑﭙﺮﻩﺑﻐﻠﺖ ﻣﺎﺍﺍﺍﭼﺖ ﮐﻨﻪ

ﯾﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﺮ ﻧﺰﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻕ ﻧﺒﺎﺷﻪ(:

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺸﻮﺑﺪﻭﻧﻪ

ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺚِ ﻣﻦ<:

ﺣﺮﺻﻤﻮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﯾﻬﻮ ﺷــــﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻢﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﺶ ﯾﭙﺎﺷﻪ ﺭﻭ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ!! |:
.........

ديشب داشتم كتاب ميخوندم برق رفت

يه نيم ساعتی زير نور چراغ قوه گوشيم كتاب رو خوندم

تا برق باز بياد

اين نيم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش ميزنم

ميگم ما زير نور چراغ قوه به بدبختی كتاب ميخونديم

اونوخ شما اينجوري !!!

حالا ببين يک دهنی ازش سرويس کنم !:))
........


اسگل اسم پرنده نیست.

.

.

.

دوست دختر منه که ساعت 4 صبح بیدارم میکنه میگه

پـــــــــــــــــاستیـــــــل میـــخــوام
........

پنج شنبه که رفتم امتحان بدم،قبل از ورود به جلسه بهمون بیسکویت و آبمیوه
و آب معدنی دادن.

من خودم به شخصه دچار تردید شدم که دیگه برم کنکور بدم یا نه

بقیه رو نمیدونم
.......

معلم دینی پااااارسال یه بار سرکلاس ﮔﻔﺖ

ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑﯽ دلیل ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ:|
........

رفته بوديم خونه  يکي ازاقوام

ک خيلي هم رودربايستي دارم باشون خواست واسش خط چش بکشم!
داشتم کارموميکردم اين خانومه هم واس خودش حرف ميزد خاستم بگم يه لحظه
چشتو ببند،گفتم يه لحظه دهنتوببند!
اخه يکي نيس بگه خوحرف نزن ک منم سوتي ندم ديه!
دقت کنين اون خانومه مادرمخاطب خاصه داداشمه،خخخخ!
ايا دخترشونوب ماميدن؟
ايانفهميد اشتباهم لپي بود؟
ايانبايد دهنموميبستم؟
ايااون بايددهنشوميبست؟
........

یه روز استادمون برگه های میان ترم تصحیح شده رو آورده بود تا به بچه ها بده،

بعد از توزیع اوراق به بچه ها، استاد میگه : این کیه اسمشو بالا برگش ننوشته؟!

خیر سرش 16 هم شدههیشکی جواب نمیده! 2

دقه بعد میگه دست خطشم شبیه خودمه؟!!!

اِ این که کلید سؤالاست که!!!!

استاد برگه ی کلید سؤالات رو هم تصحیح کرده بود به خودش 16 داده بود!

...........
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻭﺿﯿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯿﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ ....
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ
ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ : (((((
............

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﻰ ﺳﻮﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﻋﺸﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺨﺮﺵ ﮐﺮﺩﻥ .... ﻭﻟﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :
( ﺭ ﻑ ﻯ ﻕ )
ﻳﻌﻨﻰ عــــــــــــــــــــــشـــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........

به نظر من آدم باید دلش پاک باشه حموم و اینا بهونس!.....

.........

جی ال ایکس گوشی ساخته که راحت از جیب در میاد! نمیدونه ما شلوار کردی
داریم توش تبلت میذاریم .... :))

.........

تو دستشویی پارک بودم که دیدم یکی داره در میزنه.

بعد از 10 ثانیه گفت: سلام چطوری؟

منم خجالت زده گفتم: خوبم مرسی!
...
گفت: چیکار می کنی؟

گفتم: آدم اینجا چیکار میکنه؟

دوباره گفت: می تونم الان بیام اونجا؟

عصبانی شدم گفتم: نه هنوز خودم کار دارم.

یهو دیدم داره میگه: من بعدا بهت زنگ میزنم. الان یه دیونه ای تو دسشویی
داره جواب سوالای منو میده.
..........

عاغا یه بارم دم درِ یه خونه ای رسیدیم بلند بلند با ذوق گفتم وای مامان
بیا ببین بوی بابابزرگ میاد اینجا!......

گف آبرویزی نکن پدسّگ بوی تریاکه!
:)))))
........

بچه رو به مادرش : مامان چرا بابا کچله ؟....
مادر : بخاطر اینکه بابات خیلی فکر میکنه!
بچه : پس چرا موهای تو اینقدر بلنده ؟ :D

مادر : خفه شو !

.........

به سلامتی اون سرباز عاشق که تو پادگان از شدت دلتنگی شامشو نخورد

بی خبر از اینکه عشقش تو رستوران با یکی دیگه داره شام میخوره....
.......

دوس دخترم اس داده میگه: شلووووم پدلام شطولی؟
منم اس دادم:ایطولی!
بعد دوباره اس داده و خیلی جدی گفت: واقعاً برات متاسفم نمیشه مث آدم باهات حرف زد!
من: خو مث خودت جواب دادم آدم!!!
اس داده: شوخی کلدم! گلیه نتنی!
فلدا میای بلیم بیلون بگردیم؟ اده نیای باهات قَل میتنم!!
میگم: باوشه عجقم!!...
باز اس داده: خیلی بی جنبه ای!! مثِ آدم حرف بزن!!
.........

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ:

"ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ."

ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻨﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﺍﺕ ﻧﻤﯿﺪﻡ

.. . .

ﺍﻵﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺗﻦ ﻟﯿﻨﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﯼ، ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ
.........

دختر داييم ٤ سالشه اومده ميگه :

باست نقاشي تشيدم !

من : عزيزم بده ببينم !

دختر داييم : منو دوس دالي ؟؟

من : معلومه جيگر !

دختر داييم : خيل خوب ! اين تويي،اينام منم ... اينم بچه هامونن !
........

--
دیروز را دانسته آمدیم
امروز ندانسته عاشقیم
وفردا روزرا....ای رند مانده بر دوراهی دریا و دایره
خدا را چه دیده ای؟
***http://mysweet.blogfa.com*

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر