۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

[Anobanini:441] تور عید فطر: تخت سلیمان تا غار کرفتو (3 روزه)تور تخت سلیمان تا غار کرفتو
6 تا 9 مردادماه 1393
(3 روزه)

جاذبه های این سفر
بررسی نحوه تشکیل تخت سلیمان و ارتباط آن با زندان سلیمان
مشاهده بزرگترین غار طبیعی-مصنوعی ایران، کرفتو
کاوش در بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه
کنکاش در دومین غار بزرگ آبی ایران، سهولان
بازديد از آدام داشی یا جن داغی
درک گسل در میانه
و ...


در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از آدرس زیر استفاده کنید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4727
برخی از تورهای این گروه:--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر