۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

Re: Fw: Roushani Dashti Solo Piano

سلام و روز بخیر.
واقعا این قطعات موسیقی که فرستادین زبان حال این روزها و این آب و هوا فعلی است.
همواره دمت گرم و سرت خوش باد.
با ارادت. جمشیدی

On 12 Apr 2015 03:33, "'Mahmoud nazer fassihi' via دوستان راديو گلها" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com> wrote:
 
                          
 
                       

----- Forwarded Message -----
From: Mahmoud nazer fassihi <mnfassihi@yahoo.com>
To: Qhazal Nazer Fassihi <ghazal_fasihi@yahoo.com>; Fassihi <mnfassihi@yahoo.com>
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:19 PM
Subject: Roushani Dashti Solo Piano

 
         درود                    
 
                       


--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر