۱۳۹۳ اسفند ۵, سه‌شنبه

[Anobanini:496] عجایب استان بوشهر (جزایر گرم، نخیلو، جبرین، گنبد نمک جاشک و...) 1 تا 6 فروردین

عجایب استان بوشهر


1 تا 6 فروردین 1394

( 6 روزه)

جاذبه های این سفر

سواحل خلیج نایبند
جزیره ام الگرم
جزیره نخیلو
جزیره جبرین
گنبد نمکی جاشک
رودخانه و منطقه حله
آشنایی با فرهنگ مردم بوشهراطلاعات بیشتر و ثبت نام

------------------------------------------------


--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر