۱۳۹۳ اسفند ۷, پنجشنبه

Fw: غزلی از سرکار خانم فروزنده اربابی

ممنون از شما ..................با یاد ِ این گرامـیان، عزیزان و بزرگانِ هنر

--- On Thu, 2/19/15, Rasoul Shoferi <rasoulshoferi@gmail.com> wrote:

> From: Rasoul Shoferi <rasoulshoferi@gmail.com>
> Subject: غزلی از سرکار خانم فروزنده اربابی
> To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com
> Date: Thursday, February 19, 2015, 1:08 PM
> با درود خدمت شما
> دوستان و یاران و
> عاشقانغزلی از سرکار خانم
> فروزنده ابابی تقدیم شما
> خوبان
> مهر
> فروزنده
> ما راهیان راه وفا دل
> شکسته‌ایمدل داده‌ایم و در ره عشقی
> نشسته‌ایمرهیاب خستگان ز پا
> افتاده‌ایمایستاده‌ایم در طلبش گر
> چه خسته‌ایمبا رشته خیال به آوای
> رودهارنگین کمان عشق به پژواک
> بسته‌ایماندیشه سراب نداریم
> زانکه ماپویای واقفیم و بدین توده
> رسته‌ایمپیک پگاه مهر
> فروزنده
> آوردای خستگان نوید که خورشید
> جسته‌ایم
>
> فروزنده اربابی ملقب به
> بلبل رادیو
>
>
>
> --
>
>
>
> ---
>
> ‏این پیام را به خاطر این دریافت
> کردید که برای مبحثی در گروه
> «دوستان راديو گلها» در Google Group
> ثبت‌نام شده‌اید.
>
> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع
> دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com
> ارسال کنید.
>
> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout
> بازدید کنید.
>
>

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر