۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

Fwd: {تفريح و سرگرمي}, [24856] zibast , bekhoonin.

سامان جان سلام.
ایمیل خیلی جالبی بود دستت درد نکنه ولی دوست عزیز میدونی خیلی وقته غیبت داری ؟؟ 
حداقل هفته ای دو سه با به گروه خودت سر بزن تا دوستانت شاد شوند .. باز هم ممنون
---------- Forwarded message ----------
From: سامان هومن <s.homan67@gmail.com>
Date: 2015-01-28 17:06 GMT+03:30
Subject: {تفريح و سرگرمي}, [24851] zibast , bekhoonin.
To:

ﭘﺴﺮ : ﺭﻧﮓ ﺭﻭﮊﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ .
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﺮﺳﯽ
ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺰﺵ ﺭﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻢ؟
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻫﺴﺖ ,ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺨﻮﺭژﺍﭘﻨﻲ ﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ،
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ : ﺟﻲ ﻳﻮﻧﮓ
ﻣﺎﺟﻴﻨﮓ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ
ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ .....
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ ..
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ..
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻭﻭﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻮ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ
ﮔﻔﺖ!!!
ﺣﺎﻻ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺭﻭ ﺑﺮﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ،
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻛﺮﺩ :
ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﮕﻪ :
ﻫﻨﻮﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻔﺘﻪ
)))))))


ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟؟؟؟؟؟؟
ﻣﻦ ﻣﺰﻩ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ ...
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﮑﻠﻪ ...
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﻭﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩﺕ ...
ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ....
ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﻣﻮﻧﺪﯼ ﻭ
ﺧﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﻢ ...
ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻧﮑﺮﺩ
ﻧﮕﻔﺖ : ﻧﺮﻭ ، ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ...
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯾﺶ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩ

saman homan

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر