۱۳۹۳ بهمن ۳۰, پنجشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [25020] Fwd: Anti-Alzheimer Exercise...

خسته ام مثل جواني که پس از سربازي / بشنود يک نفر از نامزدش دل برده

 مثل يک افسر تحقيق شرافتمندي/ که به پرونده ي جرم دخترش برخورده 

 

 خسته ام مثل پسر بچه که درجاي شلوغ / بين دعواي پدر مادر خود گم شده است 

 خسته مثل زن راضي شده به مهر طلاق / که پس از بخت بدش سوژه ي مردم شده است

 

خسته مثل پدري که پسر معتادش/ غرق در درد خماري شده فرياد زده

 مثل يک پيرزني که شده سربار عروس/ پسرش پيش زنش بر سر او داد زده

 

خسته ام مثل زني حامله که ماه نهم/ دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است

مثل مردي که قسم خورده خيانت نکند/ زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است

 

خسته مثل پدري گوشه ي آسايشگاه/ که کسي غير پرستار سراغش نرود

خسته ام بيشتر از پير زني تنها که / عيد باشد نوه اش سمت اتاقش نرود

 

خسته ام کاش کسي حال مرا مي فهميد/ غير از اين بغض که در راه گلو سد شده است

شده ام مثل مريضي که پس از قطع اميد/ در پي معجزه اي راهي مشهد شده است...

 

سيمين بهبهاني

 


On Sat, Nov 8, 2014 at 11:33 PM, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:


Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Mojgan <mojganminanejad@yahoo.com>
Date: 8 November 2014 12:46:38 GMT+3:30
To: Maryam Minanejad <mminanejad@yahoo.com>, "mansoorehm33@gmail.com" <mansoorehm33@gmail.com>, "m.behkam@gmail.com" <m.behkam@gmail.com>, MAGNA SOUSA <magna.sousa@millenniumbcp.pt>, mehrzadeh minanejad <voldemort@hotmail.com>
Subject: Fwd: Anti-Alzheimer Exercise...Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: giti mianbaghi <gitimianbaghi@yahoo.com>
Date: October 31, 2014 at 2:22:31 GMT+3:30
To: undisclosed recipients: ;
Subject: Fw: Fwd: Fw: Anti-Alzheimer Exercise...
Reply-To: giti mianbaghi <gitimianbaghi@yahoo.com>Date: Thu, Aug 7, 2014 at 10:51 PM
Subject: Fw: Anti-Alzheimer Exercise...


 


Anti-Alzheimer Exercise… You may have seen
these before, but they are fun to try again.
 
They label this an Anti-Alzheimer exercise...
to keep a sharp mind! Fascinating! Good luck!
 
CAN YOU SEE 10 FACES IN THIS TREE?
 
 
THERE'S A FACE IN HERE. CAN YOU SEE IT?
 
 
CAN YOU SEE THE BABY?
 
 
CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE?
 
 
CAN YOU SEE THE THREE WOMEN?
 
If you find them all, you are not at the beginning stages of Alzheimer or Dementia!
 
 
 

--
.
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر