۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [24992] پاسخ آقای خامنه ای در خصوص موسیقی و شنیدن صدای زن

منصور عزيز از توجهات شما و همچنين از پاسخ شما ممنونم ولي باز هم ارزو ميكنم كه ايكاش در مورد انچه شما محكمات ميناميد تحقيق علمي عميقي (بدون پيشداوري) بشوداگر بهمان نتيجه رسيده شد چه بهتر ولي اگر نتيجه چيز ديگري بود حتما اعلام كنند 
مثلا در مورد گوشت خوك من زماني شنيدم علت حرام بودن ان الودگي گوشت ان به كرم تريشين است چون در محيط الوده اي زندگي ميكند در حاليكه محيط پرورش انها سالمتر ازمحيطهاي زباله مانندي است كه كوسفندان ما چرا ميكنند و يقينا ادارات بهداشت كشورهاي غربي مواظب اين امر هستند يا اينكه بعضي ميگفتند خوك حيوان بي غيرتي است مگر گاو كوسفند وخروس غيرت دارند وفقط با ناموس خود زندگي ميكنند انوقت اگر گوشت خوك ومقدار معيني شراب بخاطر زيانشان حرام است چرا سيگار كه سرطانزا بودن ان اظهر من الشمس است ويا ترياك حرام نيست اميدوارم يك روز تحقيقات وسيع علمي فارغ از تعصبات اين موارد را روشن نمايد
در پايان باز هم از توضيحات جنابعالي و سر كار خانم طوسي تشكر مينمايم

Sent from my iPhone

On 14 Feb 2015, at 19:20, Mansour Rezaei <manrezaei655@gmail.com> wrote:

مرجع

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر