۱۳۹۳ آذر ۲۷, پنجشنبه

Fw: Re: نگاه کن- شجریان

--- On Mon, 12/15/14, mohsen SOLY <mohsen.soly@gmail.com> wrote:

> From: mohsen SOLY <mohsen.soly@gmail.com>
> Subject: Re: نگاه کن- شجریان
> To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com
> Cc: latifgachkar@yahoo.com
> Date: Monday, December 15, 2014, 2:46 PM
> لطيف
> عزيز  شاعر كه آقاي غلامرضا
> سليماني  است  موضوع فروغ فرخزاد
> چيست در ضمن اين تصويري از تيو
> تويوب را هم نگاه بفرماييد
> :www.youtube.com/watch?v=SKKENMFWObs
>
>
>
> On Monday,
> December 15, 2014 12:07:07 AM UTC+3:30, latif gachkar
> wrote:دوستان
> درود بر شما. اجرای در پیوست از
> شجریان روی شعر فروغ است که
> شوربختانه ناقص است. اگردوستی
> اجرای کامل آن را دارد به یادگار
> بفرستد. سپاس گزارم. لطیف 
>
>
>
> ﮔﯿﺴﻮﺍﻧﺖ
> ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻄﺮ ﮔﻨﺪﻡﺯﺍﺭ
> ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
> ﺑﺎ
> ﺗﻮ ﺁﺩﻡ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
> ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ
> ... ﻓﮑﺮﺵ
> ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
>  
>  
> ﺩﺭ
> ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭ ﺷﻮﯼ
> ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
> ﺳﺎﻝﻫﺎ
> ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ، ﺷﮑﻮﻩ
> ﻟﺤﻈﻪﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ
> ﺑﮑﻦ !
>  
> ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ،
> ﻧﻮﺭ ﻣﻼﯾﻢ، ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ
> ﻣﺸﺘﺮﮎ
> ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻨﺪﻩ
> ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ...
> ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
>  
> ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ
> ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ
> ﮐﻨﻢ
> ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ
> ﺩﻭﺭِ ﻫﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﻣﺎﺭ
> ... ﻓﮑﺮﺵ را 
> ﺑﮑﻦ !
>  
> ﺧﺎﻧﻪﯼ
> ﺧﺸﺘﯽ، ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻗﻞ ﻗﻞ
> ﻗﻠﯿﺎﻥ، ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ، ﻗﻤﺮ
> ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯽ ﺯﺩﻩ
> ﯾﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ
> ﺑﮑﻦ !
>  
> ﺍﺯ
> ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﺖ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺍﺯ
> ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ ...
> بعد هم سیگار و هی سیگار و
> هی سیگار...فکرش را بکن!
>  
> ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
> ﺯﻧﮓ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺍﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺭﺍ،
> ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
> ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﻠﯽ
> ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ
> ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
>  
> ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
> ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺧﺎﻧﻪ ... ــ ﻭَ
> ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮ
> ﻧﺒﻮﺩ
> ﻗﺮﺹﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ
> : ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺑﺮﺩﺍﺭ !
>  ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﮑﻦ !
> غلامرضا
> سلیمانی 
>
>
>
>
> --
>
>
>
> --دوستان من نمیتونم اینو دانلود کنم کسی میتونه فایلشو برام ایمیل کنه ؟؟/
ممنون میشم

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر