۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

Fwd: {تفريح و سرگرمي}, [24339] چرا دوران گذار از توسعه نیآفتگی ایران طولانی شد؟

جناب آقای موحد زاده عزیز سلام
خیلی ممنون و متشکرم که مطالب این حقیر را مطالعه و نظرات هوشمندانه و گرانقدر خود را پیرامون آن نوشتید.
در پاسخ مطلب اول باید این را بنویسم که حق را باید گرفت و یکی از راههای گرفتن حق نوشتن مطلب است.
برای گرفتن حق می توان در دو مکان ایستاد. یک مکان این است که در مقابل میز قانون بایستیم و پاسخ گو باشیم. و مکان دیگر این است که در پشت میز قانون
بنشینیم و مدعی باشیم که قانون را اجرا کنند.
در حال حاضر نمی خواهم در جلوی میز قانون بایستم و پاسخ گو باشم. می خواهم مدعی باشم. و بخواهم همین
قانونی که افراد زیادی خون خود را نثار آن کردند اجرا شود.
نمی خواهم از این فضا خارج شوم.
ما می توانیم بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم و بین خوب و خوب تر ، خو بتر را انتخاب کنیم.
در همین کشور دو تا پروژ ه راه سازی یکی بوسیله دولت و دیگری بوسیله شورای شهر اجرا شد. . همین جاده فیروزکوه که در همین گروه در مورد اجرا نشدن پروژه اعتراضاتی نوشته شده است. اجرا نشده است. ولی در همین زمان بزرگ راه امام علی (ع) در تهران راه اندازی می شود. چرا؟
چون پروژه اولی دولتی بود و پروژه دومی دست یک نهاد مردمی شهر روستا بوده است.
پس کسانی که موجب شدند اداره شهر و روستا بدست نیروی های مردمی بیافتاد باید درود فرستاد. کار بزرگی کردند. چون یادم می آید. آن زمانها فاسد ترین مکانها را شهرداری می گفتند.
حال اگر استانها هم طبق قانون به دست نهادهای مردمی و شورا ها باشد. می توان انتظار داشت مشکل راههای بین شهری و مشکلات کشاورزی و صنایع هم کمتر شود
برای همین منظور می نویسم . در همین چارچوب می نویسم.
البته در مورد ادبیات بکار گرفته من معذرت می خواهم که نمی توانم ادبیات مردمی داشته باشم . سعی می کنم.
با ادبیات مردم بنویسم.
خیلی مشتکرم
---
> From: Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com>
> Date: Wed, 3 Dec 2014 18:16:20 +0330
> Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [24337] چرا
> دوران گذار از توسعه نیآفتگی
> ایران طولانی شد؟
> To: taf_sar@googlegroups.com
>
> سلام.
> گمان كنم كه احمد قرباني همان جناب
> قرباني خودمان باشند كه عضو گروه
> هم هستند.
> جناب قرباني در مطالب خود اينقدر
> معظم معظم كرديد كه افسردگي معظم
> گرفتم.
> گاه از خود ميپرسم كه چه لزومي
> دارد ما مردم با ادبيات حاكمان
> صحبت كنيم.
> آنها مجبورند به هم نان قرض بدهند
> چون به يكديگر نيازمندند ولي ما
> چرا!!!؟
> با اين احوال جناب قرباني شما
> مسائل را از ديدگاه تنگ درون
> حكومتي نگاه
> كرده ايد. از نهادهاي مردمي گفته
> ايد كه لازمه توسعه يافتگي است
> ولي
> نگفته ايد كه كدام مردم!؟  حتما
> اطلاع داريد كه براي تشكيل هر
> انجمن و
> نهاد مردمي اعضاي مؤسس و حتي اعضاي
> عادي اولين كاري كه بايد بكنند
> اين
> است كه التزام و سرسپردگي خود را
> به حكومت و بعضي اشخاص اعلام كنند.
> خب اين يعني اينكه ديگه همه چيز
> تمام شد. بارها گفته ام آن مثالي را
> كه
> فردي كريه المنظر طفلي را بغل كرده
> بود و آن طفل گريه ميكرد و آرام
> نميشد
> تا اينكه كسي گفت اين بچه بخاطر
> خودت گريه ميكند بگذارش زمين آرام
> ميشود.
> بله جناب قرباني تا وقتي در اين
> مملكت نهادهايي هستند كه كسي را
> ياراي
> نظارت بر آنها نيست و  امروز به
> شكل شبكه و شركتهاي تو در تو
> درآمده اند
> و  مثل بختك بر روي اقتصاد مملكت
> خوابيده اند شما چطور از فعال شدن
> نهادهاي مردمي در چنين شرايطي سخن
> مي گوييد.
> تا وقتي به قول آقاي احمدينژاد
> برادران قاچاقچي خودشان دست به
> تشكيل بندر
> و اسكله ميزنند و  كالا وارد و
> صادر ميكنند و نظارتي بر آنها هم
> نيست
> چطور ميتوان از توسعه يافتگي سخن
> گفت.
> اشاره كرديد كه مقام معظم چنين و
> چنان گفته و اين در حاليست كه تمام
> نهادها و دولت و همه قوا از ريز و
> درشت تحت فرمان ايشان هستند و
> براي
> پيشبرد اهداف خيرخواهانه و مردم
> دوستانه مشكلي ندارند ايشان در
> چارچوب
> قانون نميگنجد و با يك حكم حكومتي
> ميتواند همه چيز را زير و زبر كند.
> پس جناب قرباني تا به ريشه اصلي
> مشكلات اشاره نشود و تحليلگران
> دست بعصا
> راه بروند و طوري بگويند و بنويسند
> كه مبادا به پته قباي آقا يا
> آقازاده
> اي بر بخورد اوضاع مملكت بر همين
> پاشنه خواهد چرخيد.
> امروز مملكت ما نيازمند شجاعان و
> مردان و زنان با شهامت و به معناي
> واقعي مرد است.
> امروز هرچه بيشتر به رهنانيها و
> زيباكلامها و.... نياز داريم كه از
> موقعيت و جاه دنيايي گذشته اند و
> حقايق اوضاع كشور را برملا ميكنند
> ولي
> اينها كم هستند بايد هزاران نفر از
> اين دليرمردان و شيرزنان داشته
> باشيم
> كه جان بر كف باشند از زندان و حبس
> و حصر نهراسند فرهادوار تيشه
> بردارند
> بر ريشه كوه مشكلات و گرفتاريهاي
> اين مرز و بوم بزنند.
> به اميد آن روز
>
> On 12/3/14, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي
> <taf_sar@googlegroups.com>
> wrote:
> >
> >
> >
> > چرا دوران گذار از توسعه
> نیآفتگی ایران طولانی شد؟
> >
> >    - چهارشنبه, آذر ۱۲, ۱۳۹۳,
> ۹:۴۱
> >    - فرهنگی و اجتماعی
> >    - ثبت نظر
> > سایت اقتصاد دادن این سوال را
> از تمامی خوانندگان می پرسد. لذا
> همه خوانندگان
> > سعی کنند، حداقل پاسخی برای این
> موضوع بنویسند و برای سایت اقتصاد
> دان ارسال
> > کنند.
> > برای روشن شدن محور موضوع اول
> این سوال را از آقای احمد قربانی
> یکی از اقتصاد
> > دانان می پرسیم.
> > ایشان اینگونه پاسخ دادند.
> > بصورت تاریخی جوامع درسه حالت
> قرار دارند. توسعه نیآفتگی ، در
> حال گذار، و
> > توسعه یافته .
> > مشخصه کامل توسعه نیآفتگی در
> کشور ایران این بوده که، در رآس
> حکومت یک پادشاه
> > مستبد قرار داشته ودر ذیل
> پادشاه تعدادی خان وجود دارد که
> آنها بر مناطق مختلف
> > کشور حکومت می کنند. ما بقی مردم
> هم رعیت هستند. رعیت هم فقط باید
> کار کند و در
> > این حکومت هیچ ارزشی برای او
> قائل نیستند.
> > مشخصه توسعه یافتگی هم این است
> که در رآس حکومت افرادی قرار دارند
> که بصورت
> > انتخابی چه مستقیم یا غیر
> مستقیم مسئولیت را در دست گرفته
> اند، در میانه این
> > حکومت ، نهادهای مردمی و تشکل
> های مردمی قرار دارند که کارهای
> مردم را انجام می
> > دهند. در ذیل هم مردم در احزاب
> مختلف متشکل شده اند و حرفهای خود
> را بصورت رآی
> > و نظر ابراز می کنند.
> > جامعه ای که مانند حکومت توسعه
> نیآفته نباشد ولی توسعه یافته هم
> به آن گفته
> > نشود در حال توسعه می گویند و
> این حکومت در حالت گذار توسعه
> نیآفتگی قرار دارد.
> > کشور ایران در حال گذار از
> توسعه نیآفتگی قرار دارد. حکومت
> ایران از زمان امیر
> > کبیر یعنی سال ۱۲۶۶ هجری قمری
> مصادف با ۱۲۲۸ هجری شمسی و ۱۸۴۹
> میلادی این دوران
> > گذار را شروع کرده است. اقدام
> امیر کبیر هم اینگونه بود، که
> ایشان ارتش کشور را
> > مستقل از خوانین تشکیل داد،
> مدرسه و روزنامه و غیره را تأسیس
> کرد. در مشروطه
> > مردم به دنبال این بودند که رآس
> حکومت را انتخابی کنند. اقدامات
> رضا خان موجب
> > شد کلیه خوانین خلع سلاح شوند،
> در دوران اصلاحات ارضی کلیه املاک
> و زمینها از
> > خوانین گرفته شد و بین
> روستائیان تقسیم شد. در سال ۱۳۵۷
> رأس حکومت ایران
> > انتخابی شد. وزارت جهاد سازندگی
> تشکیل شد و کلیه علقه های قومی و
> قبیله ای را
> > در ایران از بین برد.این
> وزارتخانه با اقدامات توسعه ای در
> روستاها توانست
> > حداقل امکانات لازم برای توسعه
> را در مناطق مختلف کشور پایه ریزی
> کند. در سال
> > ۱۳۷۹ شورای شهر و روستا تشکیل
> شد.
> > با همه اقداماتی که انجام شده
> است باز کشور ایران را جزء کشورهای
> توسعه یافته
> > قلمداد نمی کنند. چرا؟ چون هنوز
> نتوانسته است نهادهای مردمی را
> فعال کند و مردم
> > را در احزاب مختلف متشکل کند.
> > سوال این است حال چه باید کرد؟
> > پاسخ این است که باید قانون
> اساسی ایران بطور کامل اجرا و
> خواست مقام معظم
> > رهبری که در سخنرانی کرمانشاه
> خود فرمودند اجرا شود. اگر این دو
> اجرا شود کشور
> > ایران توسعه یافته می شود. به
> عبارت دیگر برای رسیدن به توسعه
> یافتگی، کشور
> > ایران مشکل قانونی ندارد. بلکه
> مشکلش این است که قانونی که نوشته
> شده است، اجرا
> > نمی شود. در ضمن مشکل شرعی و
> اسلامی هم بر سر راه نیست. اگر
> سخنان مقام معظم
> > رهبری اجرا شود. مشکل حل می شود.
> > برای اینکه نهادهای مردمی بر
> کشور مسلط شوند، می بایست قانون
> شورای استان و
> > تعیین استاندار توسط این شورا
> در کشور اجرا شود. در حال حاضر برای
> تعیین یک
> > استاندار ، وزیر کشور مجبور است
> با تمامی نمایندگان مجلس شورای
> اسلامی آن استان
> > ، امام جمعه استان و افراد ذی
> نفوذ در آن استان هماهنگی لازم را
> بعمل آورد. تا
> > یک نفر را تعیین کند. سپس این
> فرد، تعیین شده را در هیئت دولت
> مطرح و با نظر
> > هیئت دولت برای او حکم صادر می
> شود. اگر این کاری که فعلا وزیر
> کشور انجام می
> > دهد قانونی و رسمی شود. مسئله حل
> می شود. یعنی شورای استان متشکل از
> نمایندگان
> > مجلس شورای اسلامی همان استان ،
> تعدادی از نمایندگان شهر و روستا
> با نظر وزیر
> > کشور، بعضافه نماینده محترم
> ولی فقیه در استان تشکیل شود. این
> شورا یک نفر را
> > به عنوان استاندار تعیین و پس
> از تصویب هیئت دولت ، استاندار
> شود. به عبارت
> > دیگر این موضوع در قانون اساسی
> هست، وزیر کشور هم بصورت غیر رسمی
> اینگونه عمل
> > می کند. اگر این فرایند انتخاب
> استاندار بصورت رسمی باشد. برای
> کشور مناسب تر
> > است. چون کسانی که استاندار را
> انتخاب کرده اند، مسئولیت کار خود
> را نیز بعهده
> > می گیرند. و مردم هم می دانند،
> این استاندار را چه کسی انتخاب
> کرده و کارکردش
> > چه بوده است. و اگر استاندار به
> درستی عمل نکرد، مردم به چه کسی
> باید رأی بدهند
> > و به چه کسی نباید رأی بدهند.
> > در ضمن کلیه اقدامات اجرایی
> مانند، وظایف و اختیاراتی که در
> حال حاضر مسئولین
> > مناطق آزاد تجاری دارند،
> استانداران هم داشته باشند. در
> اینصورت نهادهای مردمی
> > می تواند حاکمیت مناطق مختلف
> کشور را بعهده گیرد.
> > موضوع بعدی گسترش احزاب است. که
> مقام معظم رهبری در کرمانشاه
> فرمودند. مقام
> > معظم رهبری فرمودند. بهتر است
> در زمینه انتخاب رئیس جمهور از
> طریق مجلس انجام
> > گیرد.
> > این موضوع هم نیاز به تصویب
> قانونی خاص ندارد. بلکه این قانون
> را شورای نگهبان
> > هم می تواند برای خودش تصویب
> کند.
> > در حال حاضر هر کسی می تواند
> کاندیدای ریاست جمهوری شود.
> > اگر شورای محترم نگهبان در
> قانون داخلی خود عنوان کند که هر
> کسی که می خواهد
> > کاندیدای ریاست جمهوری شود.
> حداقل امضای ۲۰ نفر از نمایندگان
> مجلس شورای اسلامی
> > را هم داشته باشد. بطوریکه آن ۲۰
> نفر نماینده در تدوین برنامه
> اجرایی ریاست
> > جمهوری نقش داشته باشند و اجرای
> آنرا توسط ریاست جمهوری ضمانت
> کنند.
> > در اینصورت هر نماینده مجبور
> است در یکی از احزابی که در مجلس
> تشکیل شده حضور و
> > شرکت فعال داشته باشد. نماینده
> مجبور است، برنامه بنویسد و بر
> اجرای برنامهای
> > که نوشته و در حال حاضر توسط
> رئیس جمهور اجرا می شود. نظارت
> کند.
> > مردم هم از این به بعد سعی می
> کنند به افرادی رأی دهند که در
> احزاب فعال هستند
> > و برنامه درستی دارند. اگر کسی
> برنامه ای نداشته باشد به او رأی
> نمی دهند. در
> > نتیجه احزاب هم در کشور فعال می
> شوند.
> > اين مقاله اي است كه در سايت هاي
> www.eqtesaddan.ir
> > www.tafrihvsargarmi.irwww.rooshan.ir هست
> >
> >
> >
> > --
> > به سایت تفریح و سرگرمی هم سری
> بزنید
> > http://www.tafrihvsargarmi.ir
> > ---
> > ‏شما به این دلیل این پیام را
> دریافت کرده‌اید که در گروه Google
> Groups "تفريح
> > و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> > برای لغو اشتراک از این گروه و
> قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی
> به
> > taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com
> ارسال کنید.
> > از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن
> کنید.
> > برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
> >
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری
> بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> ‏شما به این دلیل این پیام را
> دریافت کرده‌اید که در گروه Google
> Groups
> "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع
> دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com
> ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن
> کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر