۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

Re: نگاه کن- شجریان

جناب نیکبخت گرامی. درود برشما. آقاجان حق با شما است و من اشتباه کردم. پیری است و هزار بلا. صدای شجریان نیست و به احتمال زیاد همانی است که شما گفتید. پاینده باشید و سپاس گزار دقت و تذکر شما. لطیف 


From: ahmad nikbakht <afnikoo@yahoo.com>
To: "latifgachkar@yahoo.com" <latifgachkar@yahoo.com>
Sent: Monday, December 15, 2014 7:07 AM
Subject: Re: نگاه کن- شجریان

سلام دوستِ عزیز
شما که موسیقی‌ دوست هستید چگونه صدایی مخملی آقای شجریان را با این صدای زبر اشتباه می‌گیرید؟
من ساکن ایران نیستم ولی‌ از آنجا که در جوانی‌ این صدای استاد بود که مرا با موسیقی‌ اصیلِ ایرانی آشتی‌ داد هرگز صدای ایشان را با احدی دیگر اشتباه نگرفته‌ام و با اطمینان می‌گویم که این صدای اقای سالارِ عقیلی است نه‌ استاد شجریان.
موفق باشید - نیکبخت

 From: 'latif gachkar' via دوستان راديو گلها <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
To: Golha <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Sunday, December 14, 2014 9:39 AM
Subject: نگاه کن- شجریان

دوستان درود بر شما. اجرای در پیوست از شجریان روی شعر فروغ است که شوربختانه ناقص است. اگردوستی اجرای کامل آن را دارد به یادگار بفرستد. سپاس گزارم. لطیف ﮔﯿﺴﻮﺍﻧﺖ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻄﺮ ﮔﻨﺪﻡﺯﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺩﻡ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ

... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
 
 
ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭ ﺷﻮﯼ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ، ﺷﮑﻮﻩ ﻟﺤﻈﻪﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
 
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ، ﻧﻮﺭ ﻣﻼﯾﻢ، ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻨﺪﻩ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
 
ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻢ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭِ ﻫﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﻣﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ را 
ﺑﮑﻦ !
 
ﺧﺎﻧﻪﯼ ﺧﺸﺘﯽ، ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻗﻞ ﻗﻞ ﻗﻠﯿﺎﻥ، ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ، ﻗﻤﺮ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯽ ﺯﺩﻩ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
 
ﺍﺯ ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﺖ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ ...
بعد هم سیگار و هی سیگار و هی سیگار...فکرش را بکن!
 
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻧﮓ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺍﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺭﺍ، ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
 
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺧﺎﻧﻪ ... ــ ﻭَ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ
ﻗﺮﺹﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺑﺮﺩﺍﺭ !  ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﮑﻦ !
غلامرضا سلیمانی 
--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر