۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

Fwd: martikkeh: "Sepideh Raiis Sadat-بانو سپیده رئیس سادات : "قسم به نرگس مست ", آ..." and more videos


martikkeh: "Sepideh Raiis Sadat-بانو سپیده رئیس سادات : "قسم به نرگس مست ", آ..." and more videos

Ali, check out the latest videos from your channel subscriptions for Dec 21, 2014.
   Play all  
   Play all  
Sepideh Raiis Sadat-بانو سپیده رئیس سادات : "قسم به نرگس مست ", آ...
16 hours ago  •  123 views
martikkeh
رئیس جمهوری جدید رومانی سوگند یاد کرد
1 hour ago  •  3 views
euronews (بزبان فارسی)
  + 10 more  
We think you'd like...
GR 522: Pouran-گلهای رنگارنگ ۵۲۲ : پوران "دستی نگیرد دس...
by martikkeh
99,596 views
Emad Ram Music - Ey Shekasteh ای شکسته-مرجان- عماد رام
by Gouya Ram
19,702 views
tvp1: Zahra مسابقه رقص: زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی
by fleiss7
364,097 views
© 2014 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
YouTube sends email summaries like these so you can keep up with your channel subscriptions. If you no longer want to receive these updates, you may edit your preferences here or unsubscribe.

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر