۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

نمی بینی چرا

وشنبه 27 شهریور 1391 د

نمی بینی چرا

   نوشته شده توسط: مهرداد    

ارسال به

بغضم از نیام برخواهد آمد

نمی بینی چرا

سیل جاری خواهد شد

بر سرنوشتم

نمی بینی چرا
هرچه بود آرزو بود وبس                                                                                 

آرزوها را نمی بینی چرا

حکایت حکایت آرزومندیست

حجب و حیا را هیچ نمی بینی چرا

در آشفته بازار عشق

جهانی به سوگ نشسته  است

این آشفته بازار را نمی بینی چرا

رها ببین

برسرهر چهارراه جهان حجله بسته اند

گریه ی خدا را نمی بینی چرا

چه بر سرآدم وآدمیت آمده است

پشیمانی خدا را نمی بینی چرا

                                                           مهرداد عسکری بهبهانی

                                                         91/6/27 ( رها)

 __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 7481 (20120915) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر