۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

Re: [لیمو:10968] فرمايشات گهربار

بچه ها  سکته آقا رشید تکذیب شد

2012/9/6 amir tavakkoli <airmhvdc@gmail.com>
بچه ها آقا رشید سکته کرد،خدا شفاش بده ولی خدارو شکر کسی مانند نورالدین جاشون را در گروه پر کرده البته با کمی تفاوت در غقل و شعور،اسامی میگه که همشون مجهولند،میگم حرفاش سر وته نداره هااا،اینم نمونش

2012/9/6 farhad simin <farhadedik@yahoo.com>
سلام
مدرک موثق بیاورید
استناد به تلفن شخصی مجهول به برادری مجهول تر
موجبات خنده کودکان را فراهم می آورد چه رسد به شخص تحصیل! کرده ای چون شما
تاسف از ساده لوحی کودکوار دوستان
 
farhad simin
http://www.deldaar.ir/ 


From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: Lymoo <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Thursday, September 6, 2012 2:36 AM
Subject: [لیمو:10956] فرمايشات گهربار

اخوند مصطفي رباني در گردهمايي روزجمعه فرموده است كه زلزله نوعي سنگسار كردن انسان هاي گناهكار و خدا ناشناس و مرتد است. 
اين همان تنبيه الهي است كه دستور ان در ديانت اسلام أمده و جمهوري اسلامي مأمور أجراي جهاني ان است.  صلوات مدعووين.......
اين مطلب توسط دكتر راشدي تلفنا از طهران به برادرش در سويس گفتن شده است كه عينا تقديمتان ميشود
تا بعمق فاجعه توجه شود. 
نورالدين

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر