۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

Re: [لیمو:11150] Fwd: مجاهد خدا

شاید به من ربطی نداشته باشه ها
اما بنظرم برخورد آقای نورالدین یکم تنده

From: farhad simin <farhadedik@yahoo.com>
To: lymoo@googlegroups.com
Sent: Sunday, September 9, 2012 6:13 AM
Subject: Re: [لیمو:11056] Fwd: مجاهد خدا

سلام جناب نورالدین
میخواهم مسلمان شوم و به اسلامی که تو مد نظر داری  که همان اسلام حقیقی است روی آورم
کمی بنده ی نا مسلمان را کمک کن واسلام را آنگونه که با خود داری به من معرفی کن
منتظر پیام شما هستم
 
farhad simin
http://www.deldaar.ir/ 

From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: "lymoo@googlegroups.com" <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Saturday, September 8, 2012 8:43 PM
Subject: Re: [لیمو:11028] Fwd: مجاهد خدا

من نميخواهم با تو كه نشأن از اسم مسلمان راديك ميكشد ولي نه فمهم اسلامي دارد و نه بوسي از ان اسلام واقعي را كشيده و فقط تسبيح ميچرخاند و تظاهر ميكند و چنين مسلماناني كاري نيست 
خدا ممكن كند تا ياد بكيري اسلام چيست و مسلمان كيست
خدا رحم كند
 نورالدين

On Sep 8, 2012, at 6:04, amir tavakkoli <airmhvdc@gmail.com> wrote:

نورالدین  از این دست کلیپ ها بفرست،یک موقع وقت کنم برات از اصول شیعه و قوانین نقل حدیث و اجازه روایت و ... واست میگم تا یاد بگیری،معنی تقلید و چگونگی آن را هم واست به طور ساده میگم تا بفهمی،

2012/9/7 ali torab <alitorab@gmail.com>
سلام به همه
از فرستنده بابت حدیثی که تو این کلیپ یاد گرفتم تشکر می کنم
 
--
«««   دوست داشتن وطن از ايمان ريشه ميگيرد    »»»

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 
--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر