۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

Fw: Fw: استادمحمودی خوانساری وبهرام مشیری

سرکارخانوم نیک سخن
بادرود
و سپاس ازتوجهتون
 همانطورکه به درستی اشاره کردیدهدف بنده ازبه اشتراک گذاشتن این مطلب تنها دفاع ازموسیقی اصیل به عنوان یکی ازذخایرملی ایران بوده است
که شوربختانه امروزه موردتاخت وتازبسیار قرارگرفته 
موسیقی وادبیات وتمامی مظاهرفرهنگ وتمدن ایران سرمایه های اصلی ماهستند وبه نظربنده نباید مورداستفاده های مغرضانه وسودجویانه قراربگیرند
شوربختانه این فردیعنی آقای بهرام مشیری به طورمرتب ازموسیقی اصیل وشاهنامه فردوسی ودیگرسرمایه های ملی ایران به نفع افکارپریشان خودبهره میبرند که من نام آن رادزدی فرهنگی میگذارم 
خوشبختانه برادرزاده فرهیخته زنده یاداستادخوانساری پاسخ شایسته ای به این یاوه گویی ایشان دادندوبه جاست که همه مابه عنوان پاسدارمیراث نیاکان نسبت 
به این مسائل حساس باشیم واجازه دست درازی به این گنجینه هارابه هرسودازده ای ندهیم
پاینده وپیروزباشید
----- Forwarded Message ---
From: minoo niksokhan <minoo1336@yahoo.com>
To: mohsen_soltanian@yahoo.com
Sent: Saturday, September 1, 2012 9:42 AM
Subject: Re: Fw: استادمحمودی خوانساری وبهرام مشیری

با سلام خدمت جناب آقاي سلطانيان
بينهايت خوشحالم از اينكه بالاخره يك نفر در اين جمع  5000 نفري كه همگي نيز ادعا ميكنند دوستدار موسيقي ايراني هستند پيدا شد كه به موضوع به اين مهمي نيز توجه كند
متاسفانه من مدتها است كه ايميلهايم به گروه ارسال نميشود و خيلي هم تمايلي ندارم كه به گروه ايميلي بفرستم 
چون ديگر گروه  اون گروه سايق نيست و كلاً تمام ضوابط و آئينامه آن به سمت و سويي ديگر سوق داده شده
فقط بدين وسيله خواستم تشكري از جنابعالي نمايم كه احساس ميكنم يك عاشق واقعي موسيقي هستيد 
بينهايت تشكر
با احترام - نيك سخن

--- On Tue, 28/8/12, mohsen soltanian <mohsen_soltanian@yahoo.com> wrote:

From: mohsen soltanian <mohsen_soltanian@yahoo.com>
Subject: Fw: استادمحمودی خوانساری وبهرام مشیری
To:
Date: Tuesday, 28 August, 2012, 5:59 PM
توهین مشیری به محمودی خوانساری وپاسخ برادرزاده استادخوانساری

http://www.youtube.com/watch?v=UmkEL5aXMu4&feature=player_embedded#!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر