۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

Re: [لیمو:11264] DENTIST

كي ازت درخواست كرد ؟منظورت چيه عزيز؟تو كدومشوني؟

On 9/19/12, nouredin@gmail.com <ahalimo@gmail.com> wrote:
> با سلامی دوباره

>

> با اجازه اسامی دوستان ديگری را که اسمشان در اين ایمیل بود پاک کرده ام

> و اصل آنرا بنا بدرخواستتان تقديم ميکنم

> اگر سوال ديگری داشتيد در خدمتتان هستم

>

> نورالدين

>

>

>

>

> -------Original Message-------

>

> From: nouredin@gmail.com

> Date: 9/17/2012 12:08:22 AM

> To:

> Subject: DENTIST

>

>

>

>

>

>

> -------Original Message-------

>

> From: Tabesh Foroughi

> Date: 9/16/2012 10:34:52 PM

> To: Nouredin Ahangarzadeh;

>

> Subject: Fw: DENTIST

>

>

>

> Looks like a legitimate dental office to me. Please note the nurse with
> uniform and hygiene face mask in the background. And the dentist is wearing
> a clean white Gown as well.enjoy,

> 

>

>

> Halal Dentistry

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>
> --
> --
> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به
> آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
> پرهيز كنيم
> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
> »« Lemon".
> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>
> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>
>
>

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر