۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

Re: [لیمو:11265] Olympic Tower 2016

اصلا نميدونه چي ميفرسته،اصلا كي براش ميفرسته،چون اين نورالدين فقط كپي
كار ه و كور كورانه تقليد ميكنه بهتون ميگم اين از طرح هاي مشعل المپيك
2016 ريو است

On 9/19/12, nouredin@gmail.com <ahalimo@gmail.com> wrote:
> با سلام

>

> خانم رحیمی

>

> در ایمیلی که دارم و ثقدیمتان میکنم

> " تابش فروغی "

> قيد شده است

>

> نورالدين

>

>

>

>

> -------Original Message-------

>

> From: Pari Rahimi

> Date: 9/18/2012 8:59:52 PM

> To: lymoo@googlegroups.com

> Subject: Re: [لیمو:11242] Olympic Tower 2016

>

> می تونم نام کوچک دکتر تابش رو بدونم؟

>

>

>

> 2012/9/19 nouredin@gmail.com <ahalimo@gmail.com>

>

>

> رسيده از دست محبوبی بنام دکتر تابش بدستم

>

>

> دوستان گرامی سلام

>

> این ساختمانی است که بايد تا سال 2016 در آرژانتين در

> جزيره ای نزديک به ریو د ژانيرو بپايان برسد و آماده بهره برداری گردد
> ميباشد.
> به خاطر جالبتوجه بودنش عينا تقديم ميگردد

>

>

> نورالدين

>

>

> Olympic Tower 2016.

>

>

>

> This vertical structure will be placed in Cotonduba Island .

> It will be both a observation Tower , and a welcome sign for the visitors
> arriving by air and by Sea at

> Rio de Janeiro , where the Olympic Games 2016 will take place. The project
> is from Zurique, and utilizes solar energy during the day with its solar
> Power panels, to pump the sea water as seen in the model.

> The movement of the water will be also utilized to turn the turbines

> And produce the power to work the system at night time.

>

>

>

>

>

>

> In the Solar City Tower is the Cafe amphitheater, auditorium, shops
> etc.
> E lifts will take the visitors to the top, Where the view will be
> fantastic,
> and Bun Gee jumping will have a special platform.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> FREE Animations for your email

>

> Click Here!

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> --

> --

> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه
> به
> آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
> پرهيز كنيم

> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=

> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو

> »« Lemon".

> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

>

> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در

> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

>

>

>

>

>

> --

> --

> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه
> به
> آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
> پرهيز كنيم

> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=

> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو

> »« Lemon".

> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

>

> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در

> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

>

>

>

>
>
> --
> --
> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به
> آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
> پرهيز كنيم
> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
> »« Lemon".
> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>
> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>
>
>

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر