۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

Re: [لیمو:10959] فرمايشات گهربار

اخوند مصطفي رباني در گردهمايي روزجمعه فرموده است كه زلزله نوعي سنگسار كردن انسان هاي گناهكار و خدا ناشناس و مرتد است. 
اين همان تنبيه الهي است كه دستور ان در ديانت اسلام أمده و جمهوري اسلامي مأمور أجراي جهاني ان است.  صلوات مدعووين.......
اين مطلب توسط دكتر راشدي تلفنا از طهران به برادرش در سويس گفتن شده است كه عينا تقديمتان ميشود
تا بعمق فاجعه توجه شود. 
نورالدين

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر