۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

تسليت رفتن شهناز


----- Forwarded Message -----
From: hossein azarafza <honar_aria@yahoo.com>
To: "friends-of-radio-golha@googlegroups.com" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Monday, June 17, 2013 5:32 PM
Subject: Jalie shanaz

عجب سالي بود براي موسيقي
داريوش صفوت ـ فريدن حافظي ـ جليل شهناز
گویا که از این میکده یاران همه رفتند      هم ساقی و هم باده گساران همه رفتند
زین شهر خرابات و از آن اهل خرابات        بر جای یکی نیست که یاران  همه  رفتند
از هر که کنی یاد به صد حسرت و صد آه         جز خاطره ای نیست، سواران همه رفتند
از جمع هنر نیز همانسان که تو دانی              اهل ادب و دانش و عرفان همه رفتند
شاید به تاسی  دل حضرت حافظ                   با شادی از این منزل ویران همه رفتند
باید همگان میکده را قدر بدانند                      اکنون که ازاین حلقه رندان همه رفتند
ارادتمند - آذرافزا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر