۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

Re: تسليت رفتن شهناز

واى كه چه بر ما ميگذرد ،همگان رفتند ،ديگر كه مانده ؟ ، چقدر تاسف ؟
چه شعر زيبايى است دوست من .
تسليت بر همه .

Sent from my iPad

On Jun 17, 2013, at 6:59 PM, hossein azarafza <honar_aria@yahoo.com> wrote:


----- Forwarded Message -----
From: hossein azarafza <honar_aria@yahoo.com>
To: "friends-of-radio-golha@googlegroups.com" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Monday, June 17, 2013 5:32 PM
Subject: Jalie shanaz

عجب سالي بود براي موسيقي
داريوش صفوت ـ فريدن حافظي ـ جليل شهناز
گویا که از این میکده یاران همه رفتند      هم ساقی و هم باده گساران همه رفتند
زین شهر خرابات و از آن اهل خرابات        بر جای یکی نیست که یاران  همه  رفتند
از هر که کنی یاد به صد حسرت و صد آه         جز خاطره ای نیست، سواران همه رفتند
از جمع هنر نیز همانسان که تو دانی              اهل ادب و دانش و عرفان همه رفتند
شاید به تاسی  دل حضرت حافظ                   با شادی از این منزل ویران همه رفتند
باید همگان میکده را قدر بدانند                      اکنون که ازاین حلقه رندان همه رفتند
ارادتمند - آذرافزا


--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 
<shahnaz_kasai.jpg>

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر