۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

FW: گذری بر ارکستر شماره دو رادیو

From: ocean896@hotmail.com
To: 5959678@gmail.com; arash_bashar@yahoo.com; momid1358@yahoo.com; behdadahmadkhani@gmail.com; nickhah.m@gmail.com; amirtom20@yahoo.de; javad_hamedifar@yahoo.com; kiumars_o@yahoo.com; fater.pajouh@yahoo.com; bondarhamid@yahoo.com; sada1t@yahoo.com; mohsen.soly@gmail.com; mahmoosavi@gmail.com; hshojaadini@gmail.com; shirazi.nasim@yahoo.com; ghasedakebaharam@gmail.com; farzamfar@hotmail.com; soleimanimahmood@yahoo.com; erafeie@yahoo.com; mehdisafinia@yahoo.com; alifarzan72@yahoo.com; desezeedouardhenri@yahoo.fr; asgharakbarzadeh2000@gmail.com; jamshid_kordi@yahoo.com; salamsetareh@gmail.com; hadi.homami@gmail.com; jafari52@yahoo.com; mahmoudamirkahriz00@hotmail.com; hjtghrmn@yahoo.com; k_yahyazadeh@yahoo.com; ahmadmfard@gmail.com; pejmanpoorbakhtiar@yahoo.com; g_fakharian@hotmail.com; latifgachkar@yahoo.com; saeid_14400@yahoo.com; moayyed48@yahoo.com; javad_jamshidi@hotmail.com
Subject: گذری بر ارکستر شماره دو رادیو
Date: Sat, 15 Jun 2013 08:33:10 +0000

برخی از خوانندگان مقاله پیش تر که در مورد ارکستر شماره یک رادیو بود تصور کردند که شماره بندی ارکسترهای رادیو تهران روی امتیازات خاصی ست و مثلاً ارکستر شماره یک با دو و سه و همینطور به ترتیب بر یکدیگر مزیتی داشته که یکی را شماره یک و دیگری را شماره پنج یا شش و ... نام نهاده اند . برای رفع این شبهه باید متذکر شوم که شماره گذاری ارکسترهای رادیو تهران به شماره روزهای هفته و ترتیب اجرای برنامه از طرف ارکسترها مربوط میشده است . 

از این جهت ارکستر شماره دو که مبحث امروز است بدین شماره نام گرفته که در روزهای یکشنبه اجرای برنامه داشته است .

این ارکستر یکی از بهترین ارکسترهای رادیو تهران است که از بدو تشکیل با یکی از بهترین خوانندگان معروف زمانه خود بانو دلکش همکاری میکرده است . 

در دهه 30 اولین رهبر ارکستر شماره دو هنرمند محبوب آقای مهدی خالدی بودند و خواننده محبوبمان خانم دلکش شهرت و محبوبیت خود را از همین تاریخ آغاز نمودند و بعد از آن آقای جواد لشگری و سپس آقای گرگین زاده و پس از آن آقای ناصر زرآبادی خانم دلکش را همراهی کردند .

نوازندگان ارکستر شماره دو عبارت بودند از :

آقای زارع ویلن - آقای ساسان ویلن - آقای شیرخدایی قره نی - آقای رشیدی ترمپت -اقای حاتمی تار - آقای زاهدی پیانو -آقای ایزدی ویلن سل - آقای جلالیان ضرب.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر