۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

[Anobanini:420] تور سفر به کویر دق سرخ و گشت شبانه در کویر- 7 و 8 فروردین ماه 1393 (2 روزه)برنامه سفر به کویر دق سرخ و گشت شبانه در کویر

بازدید از زواره و اردستان

7 تــــا 8 فروردین ماه 1393
(2 روزه)


در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا به آدرس زیر مراجعه بفرمایید

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4563

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر