۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [22127] روسيه مزور

سلام و هزار درود بر برادر خوبم آقا محمد. واقعا که مثل همیشه گل گفتی.
جای تحلیلهای پخته و منطقی نه تنها در این گروه بلکه در کل جامعه و بویژه
بین جوانان خالیست.
تکرار شعارهای مسؤولین به ایدئولوژی برخی از مردم و جوانانمان تبدیل شده
است که گویی این مسؤولین بهترین تحلیل و بهترین منطق را دارند, در حالی
که بنا به سخن پسندیده ی شما, زمان مشخص میکند که اینگونه نبوده و برای
یک اشتباه چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست, چه هزینه های هنگفتی
باید پرداخت کرد, ولی باز بسیاری, چشمانشان را بر این واقعیات میبندند و
همچنان شعارهای تکراری مسؤولین را تکرار میکنند.
هرگز این جمله ی آقای خامنه ای را در سال 67 و بعد از جنگ, فراموش نمیکنم
که در نماز جمعه گفت که سیاست خارجیمان تا کنون بچهگانه بوده, که البته
با مخالفت مواجه شد و حرفش را پس گرفت.
اما چند درصد از جوانان از این گفته آگاهی دارند؟ آنانی که سخنان
مسؤولین را وحی منزل می دانند و حاضر به کمترین نقدی بر آنها نیستند,
نتیجه اش همین میشود که چه به حق و چه به ناحق باید شعارهای آنان را مرتب
تکرار کنند و بقول شما مرتب از دشمن دم بزنند, یا بگویند که این کشور
دوست ما نیست یا هست, در حالی که در واقع هیچ کشوری دوست کشور دیگر نیست
و همه به دنبال منافع خود هستند.
آیا شگفت انگیزتر از این میتوان یافت که اسرائیل در آمریکا جاسوس دارد و
برعکس آمریکا در اسرائیل! و این در حالیست که همگان از روابط این دو کشور
واقفیم که خط قرمز آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین, اسرائیل است, و به
هیچ وجه حاضر نیستند امنیت این کشور بخطر بیفتد.
ولی باز این موجب نمیشود که اسرائیل سعی کند سر از کار آمریکا درآورد که
در پس پرده اش چه میگذرد و بالعکس آمریکا هم همینطور.
اخیرا ملاحظه کردیم که چه رسوایی بابت شنود مکالمات مقامات اروپایی توسط
آمریکاییها بوجود آمد, اروپا ناراحت شد اعتراض کرد آمریکا عذرخواهی کرد,
ولی هیچ کس دیگری را به دشمنی متهم نکرد, و همچنان روابط به شکل سابق
ادامه دارد, چون همه منافعشان را در نظر دارند, و سر هیچ و پوچ حاضر
نمیشوند روابط را خراب کنند و در نتیجه منافع ملی را قربانی نمایند.
محمد عزیز باز هم هزار بار لااااایک. ممنون از تحلیلهای هوشمندانه و
برخاسته از دانش و بینش و اطلاعات عمیقت.

On 3/16/14, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:
> سلام خدمت خواهر عزيزم سركار خانم طوسي كه بينهايت از ايميلهاي زيبايشان
> استفاده ميكنيم وسلام بر ساير دوستان عزيز
> بعد از ١٤ ساعت كار ساعت ١١ شب بمنزل رسيدم وطبق عادت سراغ ايميلها و اول از
> همه سراغ ايميلهاي سايت خودمان رفتم
> و قبل از همه اين ايميل را ديدم ،با خود گفتم واي بر من و وأي بر ما، دوستان
> عزيز از من گذشته زيرا ٦١ سال سن دارم،شما جوانان بايد الگوي فكري ورأهنماي اين
> ملت باشيد، من اگر در اين سن كار ميكنم ودر اين سن مطلب مينويسم براي ادائ
> دين به كشورم وملتم است واگر جسارت ميكنم وسعي ميكنم راهنمايي بكنم باين دليل
> است كه ميدانم درس نگرفتن از تجارب گذشته خودمان وديگر كشورهاي جهان چه بهاي
> سنگيني دارد، اين روزها اينترنت هم يك حسن است هم يك افت، حسن باين دليل كه چشم
> مردم رابه جهان امروز روشن ميكند واز اين طريق همه گونه اطلاعات مفيد كسب
> ميكنند، وافت از اين نظر با سير
> در فيس بوك و وايبر و ويچت و ..... وقت زيادي از جوانان تلف ميشود وبقيه وقت
> هم صرف مشاهده ماهواره وغيره ميشود و عملا وقتي براي براي مطالعه عميق وتحقيقي
> باقي نميماند لذا تحليلها ژورناليستي ميشود تحليل علمي مطالعه زياد وعميق نياز
> دارد وبه درس گرفتن حد اقل از تاريخ معاصر خودمان وتاريخ معاصر جهان نياز دارد،
> تكرار يك اشتباه كمدي است وتكرار دوباره ان تراژدي، بعد از ذكر اين مقدمه بطور
> خلاصه موارد زير را ذكر مينمايم
> ١- منظور از ارسال مطلب مربوط به قيام مردم اكراين طرفداري از اين يا ان كشور
> نبود ، بلكه بيان ظلم يك حكومت سرسپرده روسيه بمردم كشورش بيان مقاومت
> قهرمانانه مردم وستايش از اين مقاومت بود وضمناً بيان روحيات برده وار مردم
> روسيه كه در طي ٧٠ سال حكومت كمونيستي شكل گرفت وبي دليل نبود كه پس از فرو
> پاشي كمونيسم تقريباً در تمام كشورهاي جداً شده از روسيه ومنجمله خود روسيه
> عوامل كا گ ب مانند پوتين قدرت را بدست گرفتند اين حكومت ايديولوژيك مردم را
> برده بار
> أورده بود دولت ومردم كره شمالي را نيز امروز مشاهده ميكنيد
> ٢- بدين علت گفتم وأي بر من و وأي بر ما ،كه ميبينم جواناني كه بايد راهنما
> وانديشمند باشند جملات تكراري را تكرار ميكنند
> كه در عمل نه تنها حاصل مثبتي نداشته ،بلكه حاصل ان منفي بوده، بيان دائم كلمه
> دشمن وبدنبال ان مرگ بر اين ومرگ بر ان
> چه حاصلي براي ما داشته خود بهتر ميدانيد. كشور ها رقيب يكديگرند زيرا براي
> توسعه ورشد خود با يكديگر رقابت دارند و هر حكومتي بدنبال منافع ملي كشور خويش
> است ايا كدام كشور جهان از شرق وغرب دشمن برزيل،مالزي، سنگاپور، كره جنوبي
> ،ارژانتين وتركيه ميباشد؟چين كه يكروز سوسيال امپرياليسم شوروي(كلمه اي كه خود
> انها بكار ميبردند) را دشمن شماره يك خلقهاي جهان ذكر ميكردند وامپرياليسم
> أمريكا را دشمن دوم، چه سودي از اين دسته بندي بردند جز عقب افتادگي مطلق،و
> هنگاميكه بجاي ايديولوژي كمونيسم مصلحت گرايي را پيشه كردند ديديد كه بقدرت
> اقتصادي جهان تبديل شد، كشوري كه در سازمان ملل جاي نداشت وارد سازمان ملل شد
> وپس از مدتي جزو ٥ كشور صاحب حق وتو در شوراي امنيت شد ايا در بيست سال اخير
> يكبار كلمه دشمن را از زبان چيني ها شنيده ايد؟
> ٣- اري اين قدرت اقتصادي است واين توسعه يافتگي است كه به كشورها موقعيت ميدهند
> واين چنين است كه هند وأستراليا و كانادا ومالزي مستعمره از قدرتهاي مهم
> اقتصادي جهان ميشوند وحتي ألمان و ژاپن با يك ارتش ضعيف ومحدود يك قدرت مهم
> جهاني ميشوند وما كه هميشه افتخارمان اين بوده كه مستعمره نشده ايم به گرد انها
> هم نميرسيم
> اداره يك كشور بايد بر مبناي علم باشد زيرا اقتصاد علم است اقتصادي كه هر سال
> يك برنده جايزه نوبل دارد وحتي نشده يك عالم علم اقتصاد دوبار جايزه نوبل را
> ببرد ،حقوق علم است، سياست علم است، تفاوت علوم اجتماعي با علوم تجربي در أنست
> كه درستي تيورى هاي تجربي را در ازمايشگاه ميتوان تحقيق كرد ولي درستي تيوري
> هاي اجتماعي را در نتيجه عملكرد ان در اجتماع، طبق نظريه شناخت(theory of
> knowledge ) پراتيك معيار حقيقت است. يكي از بزرگان حزب توده كه مانند بسياري
> ازرهبران حزب به شوروي فرار ميكند مانند بسياري ديگر از پناهندگان به جاسوسي
> متهم ميشود وطبق معمول به اردوگاه هاي كار اجباري در سيبري تبعيد ميشود،اورا به
> ماگادن ميفرستند، او پس از فروپاشي شوروي به تاجيكستان ميرود
> وكتاب خاطرات مينويسد، عنوان كتاب او(هيچكس در ماگادن پير نميشود) يعني اينكه
> اكثرا در جواني بر اثر كار وسرماي طاقت فرسا وفشار حيواني عوامل كا گ ب ميميرند
> ،او ميگويد وقتي به اردوگاه وارد شدم رفقا بحث تيوريك ميكردند كه سوسياليسم
> چيست؟ من گفتم اين كه بحث ندارد سوسياليسم همين است كه ميبينيد، اين يعني
> پراتيك معيار حقيقت است
> ٤- اكنون برماست كه از گذشته خودمان درس بگيريم ، از موفقيتهاي كشور هاي توسعه
> يافته درس بگيريم ٣٥ سال است كه مديران ارشد. ما با سعي وخطا ميخواهند از خود
> راه پيشرفت اختراع كنند،نتيجه انرا ديده ايم،هرز وهدر رفتن منابع وعقب رفتن
> اقتصاد كشور،اين حركت مانند اين است كه وقتي ميخواهيم فيزيك بخوانيم بگوييم
> تجارب گذشته را قبول نداريم واز ابتدا بايد قوانين ارشميدس ونيوتن وأصول نسبيت
> را كشف ويا إثبات كنيم
> ٥-بزرگترين علت موفقيت سيستم ليبرال دموكراسي درس گرفتن از اشتباهات گذشته آش
> بوده وبهمين دليل موفق شده بحران سهمگين ١٩٢٩، بحران نازيسم هيتلري،بحران
> كمونيسم و بحران ويتنام پشت سر بگذارد وجهان كمونيسم را با ان قدرت اتمي جهنمي
> اش بدون شليك يك گلوله از هم بپاشد اين امر را نيكسون در كتاب (١٩٩٩ پيروزي
> بدون جنگ) در سال١٩٨٠ پيش بيني كرده بود كه اين كتاب در ان سال بصورت پاورقي در
> روزنامه اطلاعات چاپ شد، اين سيستم حتي عناصر سوسياليسم را وارد سيستم خود كرد
> سيستم رفاه اجتماعي،بيمه بيكاري وكاهش ساعات كار وغيره. وعلت تمام اين موفقيتها
> اين بود كه اين سيستم بر مبناي دگمهاي ثابت ولا يتغير ايديولوژيك نبود
> ٦- اكنون سخن اخر، از گاندي درس بگيريم كه از فرداي استقلال با انگليس استعمار
> كننده كشورش دوست شد وكينه ها وزخم ها را فراموش كرد ونتيجه گرفت، ازماندلا ياد
> بگيريم كه سفيد پوستهاي ستمگر را بخشيد وكشورهاي غربي حامي انها رابطه دوستانه
> برقرار كرد ونتيجه گرفت،از موگابه ماركسيست درس نگيريم كه همزمان با ماندلا
> زيمبابوه را ازاد كرد ولي زمينهاي سفيد پوستان را مصادره كرد و رابطه خصمانه با
> كشورهاي غربي برقرار كرد ونتيجه ان تورم ٧٠٠٠ درصد ومها جرت
> يك سوم مردم از ان كشور،
> ٦-كشور مالزي قسمتي بنام (قدمگاه) دارد وان محلي است كه اولين پرتغالي وارد
> مالزي شده ،انها اين محل را محترم ميشمارند زيرا ورود انها را عامل پيشرفت خود
> ميدانند،چرا ما بايد خارجي را دشمن خود بدا نيم ؟ايا أقوام اوليه كه در جنگلهاي
> امازون مانند سه هزار سال قبل زندگي ميكنند هم خارجيها مانع پيشرفت انها بوده
> اند؟ اگر ويليام ناكس دارسي
> صد سال پيش نفت مارا استخراج نميكرد امروز وضعي بهتر از أفغانستان امروزي
> داشتيم وأيا اكنون ميتوانستيم نفت خود را استخراج كنيم؟ايا امروز ميتوانيم بدون
> نياز به سرمايه،تكنولوژي كشورهاي خارجي پيشرفت كنيم؟ ايا كشور چين كه روزي
> برزگترين دشمن سرمايه داري وامپرياليسم بود بدون سياستهاي فعلي وبدون سرمايه
> گذاري و ورود تكنولوژي كشورهاي غربي
> ميتوانست باين موقعيت برسد؟
> ٧-خواهش ميكنم بيش از اين زخمها را با خود حمل نكنيد ، با مردم وبا كشورهاي
> جهان دوست باشيد و دولت را باين دوستي ترغيب نماييد، كه هزار دوست كم است ويك
> دشمن بسيار
>
>
>
>
>
> Sent from my iPad
>
>> On ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش., at ۲۱:۱۸, طیبه طوسی <tandtooca@gmail.com> wrote:
>>
>> با سلام
>> تحلیل های قشنگی نوشته اید.
>> ولی یک موضوع را نباید فراموش کرد. هیچ کشور خارجی دو ست ما نیست. همه آنها
>> دشمن هستند.
>> اگر چیزی ندانیم مانند فتحعلی شاه قاجار می شویم. دو کشور انگلیس و روسیه چه
>> با هم دشمن بودند یا دوست بودند ما در این وسط ضرر کردیم. این بار که آنها سر
>> اکراین با هم دعوی دارند. ما هم باید هوشمندانه بتوانیم منافع خود را حداکثر
>> کنیم. و الا اگر بخواهیم وارد این جنگ شویم. از پیش بازنده هستیم.
>>
>>
>>
>> 2014-03-14 15:14 GMT+03:30 Hossin Movahedzadeh
>> <h.movahedzadeh@gmail.com>:
>>> آفرین محمد جان. مرحبا.
>>> از تحلیلهای محققانه و موشکافانه ات واقعا خوشحال و ممنونم.
>>> البته به دولت آقای روحانی هم چندان امیدی نمیرود, فشارها زیاد است.
>>> تصمیم گیران و تصمیمسازان کسان دیگری هستند. شاید نمونه اش همین برنامه
>>> اقتصاد مقاومتی باشد که جدیدا علم شده, البته باید منتظر ماند تا نتایج
>>> آن معلوم شود یا اینکه اقتصاد دانان اجازه داشته باشند که این برنامه را
>>> نقد کنند و این اقتصاد مقاومتی هم به مقدسی از مقدسات دیگر تبدیل نشود که
>>> کسی را یارا و جرأت نقادیش را نداشته باشد. ولی من حدس میزنم که در آینده
>>> همین موضوع به چالشی بین دولت و دیگر نهادها تبدیل خواهد شد, به این معنی
>>> که دولت در جهت رشد و توسعه اقتصاد هر کاری خواست بکند, نهادهایی مثل
>>> مجلس یا شورای نگهبان بگویند که این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و
>>> باید بگذاریش کنار.
>>> اگر دولت روحانی هم مثل دولت خاتمی کوتاه بیاید, بار دیگر کلاه بزرگی بر
>>> سر این ملت خواهد رفت.
>>> در این بین باید مواظب سیاستهای یکی بمیخ و یکی بنعل هم باشیم.
>>>
>>> On 3/14/14, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:
>>> > مطلب إرسالي تا حدي چهره خيانتكاران روسي
>>> > را در دوره مشروطه نشان داد ولي چون مناسبت
>>> > نداشت در مورد تصرف والحاق قسمت وسيعي
>>> > از خاك ايران در دوره قاجار صحبتي نكرد
>>> > دراين مقاله همچنين در مورد نقش مزورانه روسيه
>>> > در مورد ايران معاصر صحبتي نكرده. روسيه اي
>>> > كه حدود ١٥ سال(اگر اشتباه نكنم) طول كشيد
>>> > نيروگاهي را كه در عرف جهان سه ساله ميسازند
>>> > براي ما بسازد انهم با هزار باجگيري ،نيروگاهي
>>> > كه عمر مفيد ان بسر امده، روسيه بما نگفت بهتر
>>> > است نيروگاه جديد بسازيد.روسيه در حرف از ما
>>> > دفاع ميكرد در عمل عليه ما قطعنامه تصويب
>>> > ميكرد، روسيه اگر از غرب حساب نميبرد اذربايجان
>>> > وكردستان ايران را در سال ١٣٢٥ (توسط فرقه
>>> > دموكرات ) بخود ملحق ميكرد، روسيه به ترويج
>>> > تفكرات سوسياليستي توسط حزب توده وايجاد
>>> > تنفر از غرب در فاصله گرفتن ايران از غرب بخصوص
>>> > بعد از انقلاب نقش بزرگي داشت، اين تفكر حتي
>>> > در گروههاي مذهبي نفوذ كرد تا جاييكه اقتصاد
>>> > ما بعد از انقلاب تقريباً يك اقتصاد سوسياليستي
>>> > بود امري كه باعث شده باين ميزان از اقتصاد
>>> > جهان عقب بمانيم،شايعاتي از قبيل اينكه نفت
>>> > ما را بردند نفت مارا غارت كردند، رايج كردند
>>> > كه نفرت مارا عليه غرب دامن بزنند در حاليكه
>>> > در تمام ٥٠ سال گذشته نفت را بقيمت جهاني
>>> > فروختيم يعني همان قيمتي كه شوروي ابرقدرت
>>> > ميفروخت .روسيه در جنگ ايران وعراق نيز دركنار
>>> > عراق قرار داشت.البته او اشتباه نميكرد او منافع
>>> > ملي خودرا دنبال ميكرد اين ملت ودولت ما بود
>>> > كه متوجه نبود وفريب ميخورد وفرياد مرگ بر غرب
>>> > سر ميداد ونتيجه اينكه امروز از نظر اقتصادي
>>> > فكري ٢٠ سال ازتركيه مالزي وسنگاپور عقب هستيم
>>> > ١٠ سال كار فكري و فرهنگي عمومي بايد بشود
>>> > تا مردم پذيراي اقتصاد ازاد بشوند اگر رانتخواران
>>> > اقتصاد دولتي اين اجازه را بدهند. تنها اميدواريم ما
>>> > غلبه دولت روحاني بر اين وضعيت نابهنجار وپشت
>>> > سرگذاشتن تحريمها وحمايت فعالانه مردم از ايشان
>>> > است تا بامحدود كردن دامنه فعاليت بخش دولتي
>>> > وگسترش بخش خصوصي و بهبود رابطه با جهان
>>> > ازاد به شكوفايي اقتصاد وتوسعه كشور كمك نمايد
>>> > ودر راه رشد و شكوفايي قدم برداريم
>>> > به اميد انروز
>>> >
>>> > .On 13 Mar 2014, at 20:41, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:
>>> >>
>>> >>
>>> >>>>
>>> >>>>
>>> >>>> پرشیای روزگار ما، یا چگونه روسیه اوکراین را برای همیشه از دست داد
>>> >>>>
>>> >>>> دنیس ولکف
>>> >>>>
>>> >>>> پژوهشگر تاریخ روابط ایران و روسیه مرکز مطالعات تاریخ ایران (MIHAN)
>>> >>>> در
>>> >>>> دانشگاه منچستر
>>> >>>>
>>> >>>> به روز شده: 14:35 گرينويچ - سه شنبه 11 مارس 2014 - 20 اسفند 1392
>>> >>>> فیسبوک
>>> >>>>
>>> >>>>
>>> >>>> ایستادگی اقشار مختلف مردم اوکراین از پیر و جوان در میدان استقلال
>>> >>>> ثابت
>>> >>>> کرد که دوران بعد از فروپاشی حکومت توتالیتر شوروی که اساس آن چیزی جز
>>> >>>> هذیان ایدئولوژیکی، خون، قتل عام مردم و پرورش برده های فکری نبود، به
>>> >>>> لحاظ
>>> >>>> رشد خودآگاهی برای ملت اوکراین دوران با ارزشی بوده است.
>>> >>>>
>>> >>>> رویدادهای ماه های اخیر به خوبی نشان داد که جهشی کیفی در خودآگاهی
>>> >>>> مدنی
>>> >>>> مردم اوکراین صورت گرفته است. مردم آموخته اند که حاکمان باید در
>>> >>>> برابر
>>> >>>> اعمال خود پاسخگو باشند.
>>> >>>>
>>> >>>> مسلماً شکل اعتراض و نحوه "پاسخ خواهی" مردم در شرایط دموکراسی نوپای
>>> >>>> اوکراین همانند جوامع توسعه یافته غربی نبود؛ در مراحل نهایی میدان
>>> >>>> مردم
>>> >>>> برای نشان دادن اعتراضات خود از زبانی استفاده کردند که برای دولت
>>> >>>> یانوکوویچ قابل فهم باشد: باریکاد، سنگ پرانی، کوکتل مولوتف.
>>> >>>>
>>> >>>> اما بروز خشونت از سوی مردم آگاهانه بود؛ مغازه ها و خانه های مسکونی
>>> >>>> مورد
>>> >>>> حمله قرار نگرفتند. قتل و غارت رخ نداد. بلکه اعمال خشونت فقط متوجه
>>> >>>> حکومت
>>> >>>> بود.
>>> >>>>
>>> >>>> در سرتاسر کشور وسیع اوکراین با چهل و پنج میلیون جمعیت تنها ارگان
>>> >>>> های
>>> >>>> دولتی، پلیس و سرویس های امنیتی مورد حمله معترضان قرار گرفتند.
>>> >>>>
>>> >>>> توحش غیر قابل توجیه به کار رفته برای سرکوب اعتراضات مردمی حاصل ضعف
>>> >>>> و
>>> >>>> نهایت ترس دولت اوکراین بود.
>>> >>>>
>>> >>>> از جمله عملکرد خشن "برکوت" که نیروهای آن به روسی سلیس و بدون لهجه
>>> >>>> اوکراینی صحبت می کردند دال بر این مدعا است.
>>> >>>>
>>> >>>> "مسلماً شکل اعتراض و نحوه "پاسخ خواهی" مردم در شرایط دموکراسی نوپای
>>> >>>> اوکراین همانند جوامع توسعه یافته غربی نبود؛ در مراحل نهایی میدان
>>> >>>> مردم
>>> >>>> برای نشان دادن اعتراضات خود از زبانی استفاده کردند که برای دولت
>>> >>>> یانوکوویچ قابل فهم باشد: باریکاد، سنگ پرانی، کوکتل مولوتف. "
>>> >>>>
>>> >>>> یگان ویژه نظامی از فاصله کم، پسر و دختر جوانی را به گلوله می بندند
>>> >>>> و
>>> >>>> دستگیر شدگان را تحقیر و شکنجه می کنند.
>>> >>>>
>>> >>>> ویدئوی شکنجه شدن یکی از معترضین که نیروهای "برکوت" او را در دمای ۱۰
>>> >>>> درجه
>>> >>>> زیر صفر لخت کرده، کتک می زدند تا جلوی دوربین عکاسی تبر به دست بایستد
>>> >>>> را
>>> >>>> مردم جهان دیدند.
>>> >>>>
>>> >>>> در جریانات میدان جهان شاهد بود که چطور مردم اوکراین خودآگاهی مدنی و
>>> >>>> رهایی از سرسپردگی در برابر قدرت حاکم را به نماش گذاشتند.
>>> >>>>
>>> >>>> سرسپردگی بی چون و چرا در برابر حاکمان ضعفی است که مردم روسیه از
>>> >>>> زمان
>>> >>>> حکومت تزاری تا به حال گرفتار آن بوده اند و در طول بیش از ۷۰ سال
>>> >>>> حکومت
>>> >>>> شوروی قوی تر شده بود.
>>> >>>>
>>> >>>> این همان موضعی است که اکنون دو ملت برادر(روس و اوکراین) را از همدیگر
>>> >>>> جدا
>>> >>>> کرده است.
>>> >>>>
>>> >>>> طی بیست سال اخیر، اوکراینی ها از نظر پیشرفت اجتماعی و خودآگاهی مدنی
>>> >>>> در
>>> >>>> مقایسه با مردم روسیه در مرحله بالاتری قرار گرفته اند.
>>> >>>>
>>> >>>> بنابراین انتخاب آزادانه اوکراینی ها جهت تعیین سرنوشت خود برای مردم
>>> >>>> روسیه
>>> >>>> قابل درک نبوده و حتی ترسناک به نظر می رسید. به همین جهت آنها از
>>> >>>> تصمیم
>>> >>>> پوتین برای دخالت نظامی غیر موجه به خاک اوکراین حمایت کردند.
>>> >>>>
>>> >>>> یعنی زمانی که در اوکراین خودآگاهی مدنی به سطحی می رسد که مردم این
>>> >>>> کشور
>>> >>>> مصمم و یک پارچه، با اراده ای قوی نسبت به رفتار حاکمان واکنش نشان می
>>> >>>> دهند
>>> >>>> و حقشان را می گیرند، در روسیه ایدئولوژی سرسپردگی به حاکمان به حیات
>>> >>>> خود
>>> >>>> ادامه می دهد.
>>> >>>>
>>> >>>> "این افراد برده وار از حاکمان تبعیت می کنند؛ به طور صادقانه به
>>> >>>> حکومت
>>> >>>> شوروی اعتقاد داشتند اگر چه در کشورشان نسل کشی راه انداخته بود، به
>>> >>>> اصلاحات و نوآوری عوام فریبانه گورباچف دل خوش کرده بودند، به
>>> >>>> "دموکراسی"
>>> >>>> افسار گسیخته یلتسینی دل بسته بودند، به پوتین به عنوان " احیا کننده
>>> >>>> سربلندی پیشین روسیه" رأی داده بودند، سپس به مدودِف دست نشانده پوتین
>>> >>>> و
>>> >>>> بار دیگر به پوتین این بار به عنوان منجی روسیه در برابر "دشمن خارجی
>>> >>>> که
>>> >>>> تلاش می کند با هدف قرار دادن سنت، مذهب و اخلاق، روسیه را به نابودی
>>> >>>> بکشاند.""
>>> >>>>
>>> >>>> شاید بتوان در یک تقسیم بندی کلی مردم روسیه را در دو گروه قرار داد.
>>> >>>> گروه
>>> >>>> اول کسانی که معتقدند حکومت در روسیه تأمین کننده واقعی منافع مردم
>>> >>>> نبوده و
>>> >>>> نمی تواند باشد. بنابراین از جریانات سیاسی و اجتماعی تعمداً فاصله می
>>> >>>> گیرند.
>>> >>>>
>>> >>>> گروه دوم کسانی که تشکیلات حکومتی را به عنوان منبع حق می شناسند؛ به
>>> >>>> نظر
>>> >>>> این گروه هر کس که در قدرت است باید مورد احترام قرار گیرد و حتی مورد
>>> >>>> علاقه. چرا که حق با اوست؛ چون بیشتر و بهتر می داند.
>>> >>>>
>>> >>>> اینان برده وار از حاکمان تبعیت می کنند؛ به طور صادقانه به حکومت
>>> >>>> شوروی
>>> >>>> اعتقاد داشتند اگر چه در کشورشان نسل کشی راه انداخته بود، به اصلاحات
>>> >>>> و
>>> >>>> نوآوری عوام فریبانه گورباچف دل خوش کرده بودند، به "دموکراسی" افسار
>>> >>>> گسیخته یلتسینی دل بسته بودند، به پوتین به عنوان " احیا کننده
>>> >>>> سربلندی
>>> >>>> پیشین روسیه" رأی داده بودند، سپس به مدودِف دست نشانده پوتین و بار
>>> >>>> دیگر
>>> >>>> به پوتین این بار به عنوان منجی روسیه در برابر "دشمن خارجی که تلاش می
>>> >>>> کند
>>> >>>> با هدف قرار دادن سنت، مذهب و اخلاق، روسیه را به نابودی بکشاند."
>>> >>>>
>>> >>>> علاوه بر این، ستایش بی چون و چرای عملکرد کا گ ب که میراث بر جا مانده
>>> >>>> از
>>> >>>> دوران شوروی است و تحسین سازمان های ویژه در روسیه و آمادگی خالصانه
>>> >>>> برای
>>> >>>> هر گونه همکاری با آنها، حتی بر خلاف اصول اخلاقی، بخشی از وجود آدم
>>> >>>> های
>>> >>>> گروه دوم شده است.
>>> >>>>
>>> >>>> اینان با الگوهای تاریخی همچون پیشاهنگ پاولیک موروزف تربیت شده اند.
>>> >>>> نوجوانی که پدر کشاورزش را به مأموران OGPU لو می دهد.
>>> >>>>
>>> >>>> نظر نمایندگان گروه دوم نسبت به کارمندان این سرویس های ویژه حتی با
>>> >>>> اندکی
>>> >>>> تقدس همراه است که باعث می شود تا بی چون و چرا از هر گونه عملکرد
>>> >>>> قانونی و
>>> >>>> یا غیر قاونی آنها حمایت کنند.
>>> >>>>
>>> >>>> مسلم است که ابراز آزادانه اراده مردم اوکراین برای این گروه که
>>> >>>> اکثریت
>>> >>>> جامعه روسیه را تشکیل می دهند قابل درک نیست.
>>> >>>>
>>> >>>> حاکمان روسیه که یا از سرویس های امنیتی آمده و یا نماینده همان گروه
>>> >>>> دوم
>>> >>>> هستند، از دوره انتقالی و تضعیف موقت تشکیلات حکومتی اوکراین فرصت
>>> >>>> طلبانه
>>> >>>> سوء استفاده کرده اند.
>>> >>>>
>>> >>>> حس خودکم بینی که بعد از سال های ۱۹۹۰روسیه را فرا گرفته بود، تلاش
>>> >>>> های
>>> >>>> انجام شده جهت بازگرداندن موقعیت بین المللی از دست رفته این ابرقدرت
>>> >>>> را
>>> >>>> توجیه می سازد.
>>> >>>>
>>> >>>> تلاش هایی که بعضاً از نقطه نظر دیپلماتیک ناپخته، غیر منطقی و
>>> >>>> عجولانه
>>> >>>> هستند. همین ویژگی علت ستیزه جویی روز افزون سیاست خارجی روسیه و از
>>> >>>> جمله
>>> >>>> واکنش نامتناسب پوتین و پارلمان روسیه نسبت به رویدادهای اخیر اوکراین
>>> >>>> را
>>> >>>> روشن می سازد.
>>> >>>>
>>> >>>> "ظاهراً دولت روسیه پس از این که به خود آمد و جنگ با دختران Pussy
>>> >>>> Riot و
>>> >>>> مدافعان حقوق اقلیت های جنسی را در شأن خود ندید، حال تصمیم گرفته
>>> >>>> دشمنی
>>> >>>> جدی تر و آبرومندتری پیدا کند. مهم نیست که این دشمن در داخل کشور
>>> >>>> وجود
>>> >>>> ندارد. می توان در همان نزدیکی ها مثلاً در کشور همسایه به نام
>>> >>>> اوکراین
>>> >>>> دنبال آن گشت."
>>> >>>>
>>> >>>> با فروپاشی اتحاد شوروی، زیرپا گذاشتن نسبی حقوق جمعیت روس زبان در
>>> >>>> سراسر
>>> >>>> جماهیر سابق شوروی کمابیش صورت گرفته و می گیرد.
>>> >>>>
>>> >>>> اما روسیه تا به حال هیچ گونه اقدام قابل ملاحظه ای از خود نشان نداده
>>> >>>> است.
>>> >>>> نگرانی شتاب زده اخیر در خصوص "منافع جمعیت روس زبان" در حالی بوجود
>>> >>>> آمد و
>>> >>>> به تجاوز به حاکمیت ارضی کشور همسایه منجر شد که هنوز هیچ گونه "نقض
>>> >>>> حقوقی"
>>> >>>> خاصی در اوکراین بعد از میدان اتفاق نیفتاده بود.
>>> >>>>
>>> >>>> ظاهراً دولت روسیه پس از این که به خود آمد و جنگ با دختران Pussy Riot
>>> >>>> و
>>> >>>> مدافعان حقوق اقلیت های جنسی را در شأن خود ندید، حال تصمیم گرفته
>>> >>>> دشمنی
>>> >>>> جدی تر و آبرومندتری پیدا کند.
>>> >>>>
>>> >>>> مهم نیست که این دشمن در داخل کشور وجود ندارد. می توان در همان نزدیکی
>>> >>>> ها
>>> >>>> مثلاً در کشور همسایه به نام اوکراین دنبال آن گشت.
>>> >>>>
>>> >>>> کشوری که تا اوایل قرن ۲۰ توسط خود روس ها Malorossia یعنی روسیه کوچک
>>> >>>> نامیده می شد. هر چند که این اسم بعداً عوض شد و Malorossia در سال
>>> >>>> ۱۹۲۲ به
>>> >>>> عنوان جمهوری مستقل اوکراین جزء مجموعه اتحاد شوروی شد.
>>> >>>>
>>> >>>> اما نگاه خودبرتربینانه روس ها هم چنان باقی مانده است. کسانی که در
>>> >>>> روسیه
>>> >>>> زندگی کرده اند می تواند این ادعا را تأیید کنند. همان طور که اوکراینی
>>> >>>> ها
>>> >>>> "قهرمانان" بسیاری از جوک های روسی هستند و لهجه اوکراینی از نظر روس
>>> >>>> ها نه
>>> >>>> پدیده ای طبیعی بلکه نشاندهنده کمبود تحصیلات بوده و تحقیرآمیز است.
>>> >>>>
>>> >>>> اصطلاح " خاخول ها را سر جایشان نشاندن" (خاخول را می توان کاکل ترجمه
>>> >>>> کرد.
>>> >>>> روس ها اوکراینی ها را به خاطر مدل موی سنتی که قزاق های اوکراینی از
>>> >>>> قدیم
>>> >>>> داشته اند چنین تحقیرآمیز می نامند) به کرات از سوی نمایندگان تشکیلات
>>> >>>> دولتی روسیه و همچنین کارمندان اداری کلیسای ارتودوکس روسی شنیده شده
>>> >>>> است.
>>> >>>>
>>> >>>> البته ناگفته نماند که بسیاری از این افراد حتی شووینیزم مذهبی خود را
>>> >>>> پنهان نمی کنند و با افتخار از برتری اخلاقی و استثنایی بودن مذهب
>>> >>>> ارتودکس
>>> >>>> سخن می گویند.
>>> >>>>
>>> >>>> بنابراین شووینیزم ابرقدرتی روسی که حتی بولشویک های نسل اول، در رأس
>>> >>>> آن ها
>>> >>>> لنین، بر ضد آن مبارزه می کردند، امروزه مسیر سیاست خارجی روسیه را
>>> >>>> بیشتر و
>>> >>>> بیشتر تعیین می نماید.
>>> >>>>
>>> >>>> تاریخ نگاری علمی به ما یاد داده است که هر رویداد قابل ملاحظه تاریخی
>>> >>>> نتیجه تأثیر متقابل مجموعه ای از فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و
>>> >>>> فرهنگی است.
>>> >>>>
>>> >>>> وضعیتی که امروز در اوکراین بوجود آمده از این قاعده مستثنی نیست.
>>> >>>> اصلی
>>> >>>> ترین فاکتورهای مؤثر بر وضعیت فعلی اوکراین را می توان سیاست داخلی
>>> >>>> یانوکوویچ و نیروهای مخالف او، نمایش خودآگاهی مدنی مردم اوکراین و
>>> >>>> بدون شک
>>> >>>> مبارزه سیاسی روسیه و غرب دانست.
>>> >>>>
>>> >>>> اگر چه ساختن پارالل های تاریخی در خصوص رویدادهای اخیر اوکراین
>>> >>>> خطرناک
>>> >>>> است، اما با بررسی حوادث اخیر این کشور و نقشی که روسیه در آن ایفا می
>>> >>>> کند،
>>> >>>> جریانات The Great Game در ذهن تداعی می شود که عبارت بود از مبارزه
>>> >>>> بین
>>> >>>> روسیه و قدرت های بزرگ اروپایی برای نفوذ در خاورمیانه و بخصوص ایران
>>> >>>> (که
>>> >>>> قبل از ۱۹۳۵ پرشیا توسط اروپایی ها نامیده می شد) در طول قرن نوزدهم و
>>> >>>> اوایل قرن بیستم.
>>> >>>>
>>> >>>> "روسیه با استفاده از هر راه ممکن از تقویت نفوذ قدرت های غربی جلوگیری
>>> >>>> می
>>> >>>> کرد و هم زمان در سرکوب مشروطه خواهان ایرانی نقشی تعیین کننده داشت.
>>> >>>> متأسفانه در حال حاضر وضعیت تا حدود زیادی در حال تکرار است و روسیه در
>>> >>>> بین
>>> >>>> اوکراینی ها هم احساس تنفری را می پروراند که بعد از بازی بزرگ در
>>> >>>> ایرانیان
>>> >>>> بر جا گذاشت."
>>> >>>>
>>> >>>> روسیه با دفاع از نظام پادشاهی قاجار در این بازی بزرگ، نقش ناشایستی
>>> >>>> ایفا
>>> >>>> کرد. به منظور ادامه سرکوب نهضت مشروطه به اشغال نظامی شمال و غرب
>>> >>>> ایران
>>> >>>> متوسل شد.
>>> >>>>
>>> >>>> این عملکرد به عواقب رقت باری در شکل گیری و رشد نظام حکومتی در ایران
>>> >>>> تا
>>> >>>> اواسط قرن ۲۰ منجر شد که از پیشرفت سیاسی- اقتصادی ایران جلو گیری
>>> >>>> کرد.
>>> >>>>
>>> >>>> امپریالیست روسیه، ایران را حیاط خلوت و حتی حق خود تلقی می کرد (همان
>>> >>>> نگاهی که امروز نسبت به اوکراین دارد).
>>> >>>>
>>> >>>> ویژگی مهم چنین برداشتی این است که هم تقویت سیاسی و اقتصادی ایران به
>>> >>>> نفع
>>> >>>> روسیه نبود و هم روسیه به اشغال کامل خاک ایران نیازی نداشت.
>>> >>>>
>>> >>>> در عین حال روسیه با استفاده از هر راه ممکن از تقویت نفوذ قدرت های
>>> >>>> غربی
>>> >>>> جلوگیری می کرد و هم زمان در سرکوب مشروطه خواهان ایرانی نقشی تعیین
>>> >>>> کننده
>>> >>>> داشت.
>>> >>>>
>>> >>>> متأسفانه در حال حاضر وضعیت تا حدود زیادی در حال تکرار است و روسیه در
>>> >>>> بین
>>> >>>> اوکراینی ها هم احساس تنفری را می پروراند که بعد از بازی بزرگ در
>>> >>>> ایرانیان
>>> >>>> بر جا گذاشت.
>>> >>>>
>>> >>>> مسلماً از نقطه نظر استراتژیکی اشغال اوکراین و یا تجزیه آن، به نفع
>>> >>>> روسیه
>>> >>>> نیست (بجز کریمه که آنجا پایگاه های نظامی روسیه مستقر است) اما در عین
>>> >>>> حال
>>> >>>> روسیه به همسایه ای که از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل بوده و به غرب
>>> >>>> نزدیک
>>> >>>> باشد، نیازی ندارد.
>>> >>>>
>>> >>>> بدین ترتیب، به نظر می رسد که در شرایط کمبود حمایت گسترده و همه جانبه
>>> >>>> بین
>>> >>>> المللی، اوکراین می تواند در تاریخ، قربانی جدید سیاست بی رحمانه
>>> >>>> همسایه
>>> >>>> "بزرگ" شود.
>>> >>>>
>>> >> --
>>> >> اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
>>> >> و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و
>>> >> براي
>>> >> آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
>>> >> http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
>>> >> ---
>>> >> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>>> >> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>>> >> ‏برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی
>>> >> ‭taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ‮بفرستید به
>>> >> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
>>> >> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید
>>> >> کنید.
>>> >
>>> > --
>>> > اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
>>> > و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و
>>> > براي
>>> > آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
>>> > http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
>>> > ---
>>> > ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups
>>> > "تفريح
>>> > و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
>>> > ‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به
>>> > taf_sar و
>>> > unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>>> > از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
>>> > برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>>> >
>>>
>>> --
>>> اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
>>> و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي
>>> آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
>>> http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
>>> ---
>>> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups
>>> "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
>>> ‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar
>>> و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
>>> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>>
>>
>>
>> --
>> Taybeh Toosi
>> --
>> اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
>> و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي
>> آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
>> http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
>> ---
>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>> ‏برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی
>> ‭taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ‮بفرستید به
>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>
> --
> اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
> و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي
> آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
> http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
> ---
> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر