۱۳۹۳ دی ۱۴, یکشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [24562] همیشه جنگیدن خوب نیست

مرسی محمدجان،لطف داری

On Jan 4, 2015 10:51 PM, "Mohammad" <m.behkam@gmail.com> wrote:
>
> فوق العاده زيبا ودرس اموز
> ممنون از سپنتاي عزيز
>
>
> Sent from my iPhone
>
> On 4 Jan 2015, at 13:13, Sepanta <sepanta2010@gmail.com> wrote:
>
>>
>>
>>
>>
>> وقتی می‌شود فاصله گرفت بیهوده نمی‌جنگم! 
>> چرا باید بیهوده جنگید برای چیزهایی که مطمتنی نمی‌توانی تغییرشان بدهی؟ 
>> برای آدم‌هایی که سخت به باورهای خودشان چسبیده‌اند و زمانی که  از خودت، از تفکرت می‌گویی با 
>> پوزخندی نگاهت می‌کنند...
>> وقتی می شود دقایق عمرت را با ادم‌های خوب بگذرانی چرا باید لحظه‌هایت را صرف ادم‌هایی کنی که یا 
>> دل‌های کوچک‌شان مدام درگیر حسادت‌ها و کینه‌ورزی‌های بچه‌گانه‌اند..... 
>>  
>> یا مدام برای نبودنت... برای خط زدن‌ات تلاش می‌کنند؟ 
>>  
>> چرا وقتی می‌شود به این آدم‌ها خندید و از کنارشان گذشت  چرا بایستم و ثانیه‌های عمرم را صرف 
>>
>> جنگیدن با بی‌ارزش‌ترین فکرها کنم؟!
>>
>> نه...همیشه جنگیدن خوب نیست!
>>
>> من همیشه جنگیده‌ام تا شاید بتوانم چیزی را عوض کنم...
>>  
>> همیشه جنگیده‌ام برای چیزهایی که پیش وجدان خودم سربلند باشم! 
>>  
>> اما این روزها خوب فهمیده‌ام که با آدم‌های کوته‌نظر... ادم‌های حسود... نباید جنگید!
>>
>> این روزها فهمیده‌ام برای اثبات دوست داشتن نباید جنگید! 
>>
>> برای به‌دست آوردن دل ادم ها نباید جنگید! 
>>
>> برای اصلاح دل کسی که کینه‌ورزی می‌کند نباید جنگید! 
>>
>> برای اثبات خوب بودن حتی نباید جنگید!
>>
>> بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می‌آیند بی‌ارزش می‌شوند!
>> ________________________________
>> این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هر کسی که رنجم می دهد! 
>>
>> برای هر کسی که با حسادت های بچه گانه اش آرامشم را به هم می ریزد!
>> ________________________________
>> از آدم هایی که زیاد دروغ می گویند فاصله می گیرم !
>>
>> از ادم هایی که زیاد ظلم می کنند فاصله می گیرم! 
>>
>> از آدم هایی که حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند فاصله می گیرم..
>> ________________________________
>> با حقارت بعضی دل ها نباید جنگید باید نادیدشان گرفت و گذشت... 
>> ________________________________
>> این را مدام با خودم تکرار می‌کنم و می‌گذرم از کنار آدم‌هایی که دست دادن‌های گرم‌شان، هرگز 
>> حسادت چشم‌های‌شان را از یادم نمی‌برد
>>  می‌بخشمشان .......................... نه به خاطر این که مستحق بخششند ... نه 
>>  
>> تنها به این خاطر که من مستحق آرامشم!
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>> ---
>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر